Translate

субота, 28 березня 2015 р.

Як отримати дублікат заповіту, посвідченого посадовою особою органу місцевого самоврядування?

Дублікат заповіту видається у разі втрати або зіпсування (наприклад, у разі залиття тексту чорнилом, розірвання чи іншого пошкодження) заповіту. Дублікат заповіту видається за місцем його зберігання. Дублікат заповіту видається посадовою особою того ж органу місцевого самоврядування, посадовою особою якого посвідчено заповіт.

У разі передачі заповітів в державний нотаріальний архів, видача дубліката втраченого або зіпсованого заповіту здійснюється державним нотаріальним архівом. Дублікат втраченого чи зіпсованого заповіту видається за письмовою заявою осіб, перелічених у першому реченні частини п’ятої статті 8 Закону України «Про нотаріат», а саме: виключно фізичним особам, щодо яких вчинялися нотаріальні дії, тобто лише заповідачам.

У разі смерті заповідача, дублікат заповіту може бути виданий за письмовою заявою спадкоємців, що зазначені у заповіті, після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат цього заповіту може бути виданий їх спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця.

Дублікат видається за письмовою заявою; нотаріальне засвідчення справжності підпису на заяві, яка подається особою безпосередньо при зверненні до посадової особи органу місцевого самоврядування, не вимагається. У цьому випадку посадова особа органу місцевого самоврядування встановлює особу заявника за паспортним документом, про що на заяві робиться відповідна службова відмітка. Ця відмітка скріплюється підписом посадової особи.

Для отримання дубліката заповіту, окрім заяви, особою, що звернулася за отриманням дубліката, мають бути надані: паспортний документ; реєстраційний номер облікової картки платника податків; якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь - які платежі без реєстраційного номера.

Заява з доданими до неї документами зберігається у справах органу місцевого самоврядування. Дублікат має юридичну силу оригіналу. Дублікат заповіту видається у чіткій відповідності до тексту втраченого (зіпсованого) заповіту шляхом відтворення тексту такого заповіту. Тобто, якщо втрачений (зіпсований) заповіт містив заповітне розпорядження щодо визначення спадкоємця права на земельну частку (пай), то дублікат цього заповіту не може містити заповітне розпорядження щодо права на земельну ділянку. Дублікат втраченого (зіпсованого) заповіту не може містити текст відмінний від тексту заповіту, який особою втрачено (зіпсовано).

Видача дубліката нотаріального документа є окремою нотаріальною дією і відповідно реєструється в реєстрі для реєстрації нотаріальних. На дублікаті заповіту робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу («Дублікат. Має силу оригіналу.»), і вчиняється посвідчувальний напис за формою відповідно до додатку № 14 до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органу місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерством
юстиції України 11.11.2011 № 3306/5.

Юридичним наслідком видачі дубліката заповіту є втрата чинності заповітом, дублікат якого виданий. Необхідно враховувати, що оскільки видача дубліката завжди спрямовується на відновлення юридичної сили втраченого або зіпсованого документа, то дублікат недійсного документа не може бути виданий.

Відомості про видачу дубліката заповіту підлягають обов’язковому внесенню до Спадкового реєстру в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 491 «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі».

Відомості про виданий дублікат втраченого (зіпсованого) заповіту подаються посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка видала дублікат заповіту, шляхом направлення до Чернігівської філії ДП «Інформаційний центр» (14013, м. Чернігів, вулиця О.Молодчого, 44, оф.52, телефон 65-11-27, 65-11-73) заяви про державну реєстрацію заповіту та спадкових договорів відповідно до додатку № 1 до Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 07.07.2011 1810/5, в день видачі дубліката заповіту.

Начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області
 Ніна Давиденко

Немає коментарів:

Дописати коментар