Translate

понеділок, 19 лютого 2018 р.

Про заміну відпустки грошовою компенсацією

    3а яких умов можна замінити частину відпустки грошовою компенсацією?
Н. Кругляк, Житомирська обл.

   Відповідь. Законом України «Про відпустки» (ст. 2, далі — Закон) установлено заборону заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 Закону.

Тривалість щорічної основної відпустки працівників музею

    Чи правомірно буде встановити щорічні основні відпустки тривалістю 28 календарних днів працівникам музею, які відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадять наукову та науково-організаційну діяльність?
В. Мирошник, м. Дніпро 

    Відповідь. За статтею 1 Закону України «Про музеї та музейну справу» музей — це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, для залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.
    Статтею 2 цього Закону одним з основних напрямів діяльності музеїв визначено науково-дослідну діяльність.

Надбавка за знання та використання іноземної мови

    Як призначається надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови працівникам, віднесеним до науково-педагогічного персоналу університету?
О. Абрамов, м. Харків

    Відповідь. За статтею 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Про оплату праці педпрацівників установ системи соціального захисту населення

    Чи стосується підвищення оплати праці на два тарифних розряди педпрацівників установ системи соціального захисту населення (дитячі будинки-інтернати, центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю)?
М. Чистякова, Одеська обл.

    Відповідь. Умови оплати праці педагогічних працівників визначаються згідно з наказом МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.

Надання щорічної грошової винагороди

    Чи поширюється чинність Порядку надання щорічної грошової винагороди, затвердженого постановою Кабміну від 05.06.2000р. № 898, на педагогічних працівників закладів соціального захисту населення?
О. Жарицька, Рівненська обл.


    Відповідь. Частиною 1 ст. 57 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIIІ «Про освіту» передбачено гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам, зокрема, виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю. зразкове виконання покладених на них обов'язків.

Нова правова книга 2018

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
К 56
    Коверзнев, Вадим Олександрович. Господарсько-правове забезпечення кооперації в Україні [Текст] : монографія / В. О. Коверзнев ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Чернігів : Десна Поліграф, 2017. - 382 с.
    В монографії здійснено комплексне дослідження кооперації як соціально-економічного явища через призму науки господарського права; розглянуто теоретичні та методологічні основи формування кооперативного законодавства, теоретико-правові засади господарської діяльності кооперативних організацій в Україні. Обгрунтовано основні положення господарської правосуб'єктності кооперативних організацій, розкрито особливості її реалізації в системі господарських відносин, сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного кооперативного законодавства в контексті європейського досвіду.
    Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для працівників системи кооперації та усіх тих, хто цікавиться проблемами кооперації в Україні.

вівторок, 13 лютого 2018 р.

Чи можливо укласти договір добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування пенсіонеру?

    Чи можливо укласти договір добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування пенсіонеру, що не працює, з метою перерахунку пенсії, якщо він одночасно є отримувачем соціальної допомоги на догляд за інвалідом І групи?
 
    Винятково Законом про ЄСВ визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.
    Платниками єдиного внеску є установи та органи, які виплачують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, зокрема, за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства (далі — деякі категорії застрахованих осіб) (абзац сьомий пункту 1 частини першої етапі 4 Закону про ЄСВ).

Якою має бути доплата за особливі заслуги?

    «Я офіцер, зараз на пенсії, відслужив у Збройних Силах 27 років. До того ж, ще й депутат чотирьох скликань. Наразі моя пенсія - 2500 гривень. Маю кілька запитань.
Під час проходження служби важко перехворів, але продовжив військову службу. Чи повинні мені доплатити в зв'язку з цим?
Мені, як депутатові, встановлена пенсія за особливі заслуги перед Україною у розмірі 20% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Чому мене відносять до категорії осіб, які втратили працездатність? Якою зараз має бути моя надбавка?
Савицький С. П., с. Біла, Тернопільська обл.

    Як ми розуміємо, групу інвалідності вам не встановлювали. А отже, законодавство і не передбачає в такому разі будь-яких інших пільг, крім тих, що вам вже встановлені: як офіцеру, який має 27 років вислуги, а також людині, яка має особливі заслуги (як депутат місцевої ради чотирьох скликань). Розмір пенсії за особливі заслуги встановлюється у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Це обумовлено Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (стаття 5).

Про перерахунок пенсій чорнобильцям

    «Ми, ліквідатори аварії на ЧАЕС, прочитали у вашій газеті роз'яснення по перерахунку пенсій чорнобильців-ліквідаторів 1-ї категорії. Йшлося про Постанову №851. Із майже 50 людей, які мешкають у Гайсинському районі, один -учасник ядерних випробувань під час проходження дійсної строкової служби. Інші - вогнеборці, поліцейські, медики, відряджені з різних організацій, військовослужбовці. Просимо розтлумачити: чи розповсюджується Постанова №851 на інших військовослужбовців (вогнеборці, міліція) чи лише на осіб, які проходили дійсну строкову службу?
Володимир Міщенко, м. Гайсин, Вінницька обл.»

Медична реформа в Україні

    12 лютого в конференц-залі Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбулося засідання круглого столу "Медична реформа в Україні", який проводиться в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України "Я МАЮ ПРАВО!". Захід відбувся за участю спеціалістів Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Чернігівської міської лікарні № 4.
   На заході були присутні медичні працівники, освітяни, ГО "РОМАНО ДРОМ", ЗМІ, незахищені верстви населення, громадськість міста та ін.

неділя, 11 лютого 2018 р.

Нова правова книга 2018

 347(477)
З-12
    Заболотна, Галина Ігорівна.  Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України [Текст] : монографія / Галина Заболотна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т археології. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 339 с.
    У монографії досліджено правове регулювання сервітутів у римському праві та історико-правові аспекти становлення розвитку сервітутів на території України. Детально проаналізовано види сервітутів, їх ознаки, підстави набуття та припинення, способи захисту у римському праві. Розглянуто правові норми про сервітути у джерелах права, що діяли на території України, зокрема у джерелах права Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Польського королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, у магдебурзькому праві, у праві Української козацької держави, Російської імперії', Австрійської та Австро-Угорської імперій, а також у праві сучасної України.
    Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, юристів-практиків і усіх, хто цікавиться історією держави та права.

четвер, 8 лютого 2018 р.

Безкоштовні юридичні консультації

    Загальнонаціональний право​просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО​!» реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та партнерів.
12 лютого 2018 року
о 14.00

в конференц-залі
ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка
(2-й поверх)
відбудеться круглий стіл
“МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ”
(в рамках проекту “Я МАЮ ПРАВО!”)
Запрошуємо всіх бажаючих!

середа, 7 лютого 2018 р.

понеділок, 5 лютого 2018 р.

Безкоштовні юридичні та Skype консультації

8 лютого з 15.00 до 16.30 в Центрі правової інформації будуть надаватися безкоштовні юридичні та Skype консультації спеціалістами Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області, Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, державним нотаріусом та консультантами юридичної клініки Чернігівського національного технологічного університету.    
                        
 Запис за тел.: 676-197 читальний зал
 Skype: центр права dcc.chernigiv
 м. Чернігів, просп. Миру, 41 ЧОУНБ ім. В.Г. Короленка, 2-й поверх читальний зал.