Translate

субота, 13 серпня 2016 р.

Умови й оплата праці працівників закладів фізичної культури і спорту


Доплата за кваліфікаційну категорію
   Чи доплачують директорові дитячо-юнацької спортивної школи та його заступнику з основного виду діяльності за кваліфікаційну категорію, якщо вони не мають 0,5 ставки зарплати тренера-викпадача?
І. Осипенко, Кіровоградська обл.

   Відповідь. Умови оплати праці керівних працівників, до яких належать посади директора ДЮСШ та його заступника з основного виду діяльності, затверджено наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», зареєстрованим у Мін'юсті України 20.10.2005 р. за № 1236/11516.
   За пунктом 1 додатка 7 до цього наказу директорам, заступникам директорів з основного виду діяльності дозволяється вести навчально-тренувальну роботу у своїй школі з навантаженням не більш як 12 год на тиждень упродовж їхнього робочого часу. Оплачують таку тренерсько-викладацьку роботу за ставками заробітної плати тренерів-викладачів з відповідною освітою і категорією (додаток 6 до наказу № 2097).
   Отже, в жодному з пунктів додатка 7 не визначено умов щодо встановлення доплати директорам. їхнім заступникам за кваліфікаційну категорію. якшо вони не проводять навчально-тренувальної роботи.

Щодо змін в оплаті праці працівників у галузі фізкультури і спорту
   Які зміни в умовах оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту з 1 травня 2016 р.?
П. Міщенко, Миколаївська обл.

   Відповідь. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 06.04.2016 р. № 288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — постанова N2 288), за підпунктом 1 п. 1 якої з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери установлюються у відповідних розмірах: 1 тарифного розряду — 1516 грн, 25-го тарифного розряду — 5344 грн.
   Підпунктом 2 п. 1 постанови № 288 визначено, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати), передбачені пп. 1 цього пункту, підвищуються в межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а працівників 1—3 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників — у тому числі за рахунок виплат, пов'язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.
   Постановою № 288 також затверджено зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, які були ухвалені раніше.
   На виконання постанови № 288 Міністерство молоді та спорту України видало наказ від 29.04.2016 р. № 1715 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з питань оплати праці», зареєстрований у Мін'юсті України 18.05.2016 р. за № 743/28873, який застосовується з 1 травня 2016 р.
   Згідно з п. 2 цього наказу керівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту з 1 травня 2016 р. у штатному розписі слід установлювати посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників у таких розмірах:
1    тарифний розряд — 1516 грн;
2    тарифний розряд — 1521 грн;
3    тарифний розряд — 1532 грн;
4    тарифний розряд — 1543 грн.
   З 5 до 25 тарифного розряду посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) у штатному розписі встановлюються множенням тарифного коефіцієнта на 1185 грн. Наприклад, тарифний коефіцієнт 5 тарифного розряду— 1,36(1185 грн х 1,36 = = 1612 грн); 25 тарифного розряду — 4,51 (1185 грн х 4,51 =5344 грн).

Про тривалість відпустки
   Якої тривалості має бути відпустка у директора дитячо-юнацької спортивної школи, його заступника та інструктора-методиста?
О. Коляденко, м. Запоріжжя

   Відповідь. Згідно з розділом 11 «Позашкільні навчальні заклади» постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 (зі змінами) щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарних дні надається працівникам позашкільних навчальних закладів (директорові, заступнику директора з навчальної роботи тощо), на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.
   Оскільки класифікацією видів навчальної діяльності, затвердженою Державним класифікатором України, діяльність спортивних шкіл усіх типів віднесено до розділу 92.6 «Діяльність у галузі спорту», працівникам, які працюють у позашкільних навчальних закладах галузі фізичної культури і спорту, умови оплати праці визначаються згідно з нормативно-правовими актами цієї галузі.
   Отже, тривалість щорічної основної відпустки не може визначатися в порядку, встановленому названою постановою. Для директорів, заступників директорів, інструкторів-методистів спортивних шкіл тривалість відпустки може становити до 31 календарного дня (24 календарних дні — щорічна основна відпустка і до семи календарних днів — як працівникам з ненормованим робочим днем).
   Під час визначення тривалості щорічної відпустки потрібно керуватися чинними нормативно-правовими актами та колективним договором спортивної школи.

Про надбавку за вислугу років
   Чи має право на надбавку за вислугу років тренер-викладач спортивного комплексу?
Д. Свинцов, Одеська обл.

   Відповідь. Згідно з наказом Держкомспорту України від 29.12.2002 р. N9 2850 «Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю» надбавку за вислугу років виплачують тільки тренерам-викладачам, які працюють у спортивних школах усіх типів та спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю.
   Отже, чинність цього Порядку на осіб, які обіймають посаду тренера-викладача у спортивному комплексі, не поширюється.

Джерело: Умови й оплата праці працівників закладів фізичної культури і спорту // Праця i зарплата. - 2016. - 6 липня (№ 25). - С. 16.


Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41.

Немає коментарів:

Дописати коментар