Translate

неділя, 6 жовтня 2019 р.

Доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів

    Чи можна вважати доплату за використання в роботі дезінфікуючих засобів працівникам комунальних установ (бюджетної сфери) компенсацією за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я? Чи має проводитися така доплата понад розмір мінімальної зарплати згідно зі ст. З-1 Закону «Про оплату праці»?
О. Тищенко, м. Харків


    Відповідь. Умови оплати праці медичних працівників визначаються згідно з наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі — Умови), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
    Відповідно до п. 3.4.7 Умов працівникам. у тому числі молодшим медичним сестрам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки).    При цьому Умовами не визначено конкретного переліку посад (професій), які мають право на таку доплату, як і не встановлено критеріїв визначення категорії працівників та інших обмежень.
    Основним локальним документом, яким регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини й узгоджуються інтереси працівників, власників або уповноважених ними органів, є колективний договір (ст. 1 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
    Отже, доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, може встановлюватися за переліком посад, затвердженим колективним договором, у межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі, якщо виконання цих робіт передбачено посадовими обов'язками.
    Також установлення цієї доплати не залежить від часу роботи працівника з дезінфікуючими засобами і робочі місця цих працівників не потребують проведення атестації за умовами праці в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442.
    Рішення керівника про встановлення працівникові певних доплат, надбавок на підставі положень колективного договору або окремого положення як додатка до колективного договору оформлюється наказом по закладу, установі.
    Отже, на підприємствах бюджетної сфери і підприємствах сфери охорони здоров'я та соціального захисту населення України незалежно від підпорядкування працівникам, що використовують у роботі дезінфікуючі засоби та прибирають туалети, має бути встановлено доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу.
    На інших підприємствах, що не належать до сфери охорони здоров'я та соціального захисту населення, зокрема в закладах дошкільної освіти, розмір доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, має визначатися безпосередньо в колективному договорі або положенні про оплату праці працівників підприємства, з урахуванням умов оплати праці, із затвердженням конкретного переліку посад працівників, які застосовують у роботі дезінфікуючі засоби. Виконання таких робіт має бути передбачене посадовими (трудовими) обов'язками працівників.
    Ця доплата встановлюється понад мінімальний розмір заробітної плати згідно зі ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці».

Джерело: Доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів // Праця та зарплата. - 2019. - № 8. - С. 9.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар