Translate

четвер, 31 жовтня 2019 р.

Види трудового договору

    Які бувають види трудового договору, як їх укладі дати правильно іде саме визначено робоче місце працівника?

    Відповідь. За статтею 23 КЗпП трудовий договір може бути:
    безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
    таким, що укладається на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
    Частиною 3 ст. 21 КЗпП передбачено, що особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (утому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
    Також згідно зі ст. 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.  Додержання письмової форми є обов'язковим: під час організованого набору працівників;              укладання трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; укладання контракту;
    у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
    під час укладання трудового договору з неповнолітнім (ст. 187 КЗпП); укладання трудового договору з фізичною особою; в інших випадках, передбачених законодавством України.
    Під час укладання трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
     Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
     Крім того, ст. 29 КЗпП передбачено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:
     роз'яснити працівникові його права та обов'язки і поінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору;
    ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
    визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами:
    проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Джерело: Види трудового договору // Праця і зарплата. - 2019. - № 10. - С. 9.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар