Translate

вівторок, 24 березня 2020 р.

Чи є конфлікт інтересів, якщо дружина працює в підпорядкуванні чоловіка у лікувальному закладі

Питання:
    Працюю 20 років завідувачем реанімаційного відділення. Дружина теж 20 років в цьому відділенні працює медичною сестрою. Головний лікар сьогодні сказала про конфлікт інтересів і що її необхідно перевести в інше відділення. Звичайно з втратою всіх пільг!
    Що  робити в такій ситуації? Не можу зрозуміти в чому конфлікт інтересів!
 
Відповідь:
    Правовідносини, які виникли підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції».
    В Законі міститься визначення поняття «конфлікт інтересів», а саме як суперечність між приватними (особистими ) інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями. Частіше всього приватний інтерес пов’язують з сімейними відносинами, тобто як у Вашому випадку, коли підлеглий є родичем свого безпосереднього керівника.
    Ви самі ж вказуєте на наявність такого конфлікту, зазначаючи, що дружина втратить певні пільги у випадку її переведення в інше відділення.
    Саме наявність чи відсутність у особи приватного інтересу до вирішення певного питання у більшості випадків є індикатором, що свідчить про конфлікт інтересів у особи.
    У випадку, коли особа приховує наявний приватний інтерес – це вже можна розцінити як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.
    Наявність конфлікту інтересів – це не обов’язково факт корупції, проте є передумовою корупційного діяння.
    Суб’єктами відповідальності з питань запобігання конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»  є особи, зазначені у пунктах 1 та 2 частини першої статті 3. Варто звернути увагу, що у Законі України «Про державну службу» визначено, хто відноситься до посадових осіб.
    Важливим є те, що працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (лікар, медична сестра, фельдшер та ін.) функції, можуть визнаватися посадовими особами тільки за умови, що разом із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки.
    Для визначення «організаційно-розпорядчих» та «адміністративно-господарських обов’язків» необхідно звернутися до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво», яка дає наступні визначення цих термінів:
    організаційно-розпорядчими обов’язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.     Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
    Під адміністративно-господарськими обов’язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
    Законом України «Про запобігання корупції» як один із способів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів передбачено переведення особи на іншу посаду. Для застосування цього заходу необхідно наявність трьох умов:
1. Конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер.
2. Конфлікт інтересів не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу.
3. Є вакантна посада, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.
    Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, у якої виник конфлікт інтересів. Звільнення особи із займаної посади у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.
    Однак, окрім переведення на іншу посаду, способами зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів згідно з частиною першою статті 29 Закону можуть бути також :
1. Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.
2. Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, учиненням нею певних дій чи прийняття рішень.
3. Обмеження доступу особи до певної інформації.
4. Перегляд обсягу службових повноважень особи.
5. Звільнення особи.
    Для більш ретельного вивчення ситуації та визначення способу його врегулювання, у Вашому випадку неохідно вивчати посадові інструкції.
    З наданої Вами інформації, на перший погляд вбачається, що вимоги керівника лікарні є цілком законними та такими, що відповідають вимогам Закону України «Про запобігання корупції».
Адвокат Ольга Рудь

Немає коментарів:

Опублікувати коментар