Translate

понеділок, 31 липня 2017 р.

Про оплату праці бібліотечних працівників

   Працюю директором бібліотеки університету. З 1 січня 2017 р., відповідно до Закону від 06.12.2016р. № 1774, розпочався перерахунок зарплат професорсько-викладацькому складу, працівникам, у тому числі працівникам бібліотеки. При цьому було скасовано всі надбавки, зокрема надбавку за особливі умови роботи, яка надавалася відповідно до постанови Кабміну від 30.09.2009 р. N2 1073.
   У підсумку зарплата працівників бібліотеки (за штатним розписом — 37 осіб) значно зменшилася. Чи є правомірними дії керівництва університету щодо скасування працівникам бібліотеки надбавки за особливі умови роботи і зменшення зарплати за результатами такого перерахунку?
   Чи є надбавка за особливі умови роботи, передбачена постановою № 1073, обов'язковою виплатою?
М. Калюжна, м. Київ

   Відповідь. Наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» визначено умови оплати праці працівників культури, зокрема працівників бібліотек.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» установлено працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та обіймають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84, надбавку за особливі умови роботи в граничному розмірі 50% посадового окладу.
   Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) залежно від наявних коштів на ці цілі. У межах фонду оплати праці керівник закладу (установи) може виплачувати надбавку в максимальному розмірі.
   Відповідно до ст. 1 розділу І Закону України від 27.01.95р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу» бібліотека — це інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації, головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.
   Отже, надбавку за особливі умови роботи виплачують працівникам бібліотек, які є окремим закладом або структурним підрозділом та посади яких передбачені додатком до Порядку.
   З метою підвищення соціального захисту низькооплачуваної категорії працівників ухвалено Закон України від 06.12.2016 р. 1774-\/ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким приводиться поняття мінімальної заробітної плати до європейської практики та міжнародних норм, що дозволить підвищувати розмір мінімальної заробітної плати більш швидкими темпами.
   Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
   Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
   Законом України «Про Державний бюджет України на 2017рік»з 1 січня 2017 р. установлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн. на місяць.
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12:2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з 1 січня 2017 р. посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, який у 2017 році становить 1600 грн.
   При цьому керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення зрівнялівки в розмірах заробітної плати доручено забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які одержують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, за рахунок установлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Джерело: Про оплату праці бібліотечних працівників // Праця і зарплата. - 2017. -19 липня. - (№ 27). - С. 6.

Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар