Translate

неділя, 24 червня 2018 р.

Чи мають іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах право на пенсію за українським законодавством?

     Я громадянин Молдови, маю посвідку на проживання в Україні, здійснюю підприємницьку діяльність в Україні. У 2018 році досягаю 60-річного віку. Чи маю я право на пенсію за українським законодавством?

   Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
    Згідно зі статтею 7 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення (далі – Угода) пенсійне забезпечення громадян України і громадян Республіки Молдова та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством тієї держави, на території якої вони постійно проживають. Під час призначення пенсії, зокрема пенсії на пільгових умовах та за вислугу років, обчислення трудового (страхового) стажу, накопиченого відповідно до законодавства України і законодавства Республіки Молдова, зокрема до набуття чинності цієї Угоди, а також на території держав, які входили до складу колишнього СРСР до 01.01.1992 р., здійснюється за законодавством держави, яка призначає пенсію (стаття 8 Угоди).
    Відповідно до статті 9 Угоди для громадян однієї держави, які переселилися на територію іншої держави і працювали після переселення, розмір пенсії обчислюється із заробітку (прибутку) після переселення, за умови дотримання мінімально потрібного періоду праці для обчислення заробітної плати під час призначення пенсії за законодавством держави переселення.
    Для громадян однієї держави, які після переселення на територію іншої держави не працювали або не відповідають умовам частини першої цієї статті, розмір пенсії обчислюється із середньої зарплати працівника відповідної професії і кваліфікації, який зайнятий аналогічною діяльністю на час призначення пенсії тією державою, на територію якої громадяни переселились.
    У разі неможливості визначення середнього заробітку у наведеному вище порядку розмір пенсії обчислюється із середньої заробітної плати, яка склалась на час призначення пенсії на території тієї держави, куди переселився громадянин.
    Згідно зі статтею 11 Закону 1058 загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які:
✔️ працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, у громадських об’єднаннях, у фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;
✔️ фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
    Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, для підтвердження страхового стажу до 01.01.2004 р. надаються документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637, а період роботи, починаючи з 01.01.2004 р. – за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
    При цьому період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.
    Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. - довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.
    При цьому особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж як до 01.01.2004 р., так і після 01.01.2004 р., визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу. За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймають: паспорт або довідку відповідних органів з місця проживання (реєстрації), зокрема органів місцевого самоврядування. Іноземці та особи без громадянства подають також посвідку на постійне проживання.
    Отже, у разі дотриманням зазначених вище вимог Вам може бути призначено пенсію після досягнення пенсійного віку та за наявності страхового стажу, визначеного статтею 26 Закону 1058 (зокрема, для призначення пенсії у 60 років чоловікам 2018 року потрібно мати не менше як 25 років страхового стажу).

Джерело:  Чи мають іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах право на пенсію за українським законодавством? // Пенсійний кур’єр. - 2018. - № 24. -  С. 4.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41Немає коментарів:

Дописати коментар