Translate

суботу, 13 серпня 2016 р.

Умови й оплата праці працівників закладів охорони здоров'я


   На запитання наших дописувачів відповідає головний спеціаліст Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики України Світлана КОНОВАЛ
 
Про введення посади психолога
 Лікарня відновного лікування вводить до штату закладу посаду психолога (професіонала з вищою немедичною освітою) не за рахунок лікарської посади (як спеціаліста) згідно з вимогами наказу МОЗ України від 19.06.2015 р. №351. Як правильно ввести таку посаду і за яким нормативним документом установити посадовий оклад?
О. Александрова, Донецька обл.
   Відповідь. Згідно з розділом VII додатка 29 до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» в закладах охорони здоров'я вводилися посади психологів для надання амбулаторно? допомоги населенню.
   Ці спеціалісти були прирівняні до лікарів з оплати праці відповідно до п. 2.2.6 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови). До 1 вересня 2005 р. був чинним наказ Мінпраці та МОЗ України від 06.04.2001 р. № 161/137 «Про впорядкування та затвердження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», яким також було передбачено цю норму.
   Для приведення штатних нормативів у відповідність до чинних нормативних актів наказом МОЗ України від 12.03.2008 р. № 122 було внесено зміни до наказу МОЗ України № 33 щодо заміни посади психолога на посаду лікаря-психолога або практичного психолога залежно від профілю закладу та його функцій, введених з 1 липня 2008 р. 
   Відповідно до ст. 21 Закону України «Про освіту» посаду «практичний психолог» включено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 463.
   Вимогами кваліфікаційної характеристики професійної назви роботи «практичний психолог» згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80 «Соціальні послуги»), затвердженим наказом Мінпраці України від 14.10.2005 р. № 324, передбачено повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
   Для підтвердження права обіймати педагогічну посаду працівник має пройти атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами).
  Кваліфікаційною характеристикою «практичний психолог», яка міститься у випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 14.10.2005 р. № 324, визначено, що практичний психолог бере участь в організації освітнього процесу та забезпеченні всебічного особистого розвитку дітей, підлітків та молоді.
   Для обіймання посади лікаря-психолога (фахівець у сфері медичної психології) має бути також дотримано певних вимог, зокрема, за напрямом освіти.
   Так, згідно з Переліком лікарських посад у закладах охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385, та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоров'я»), затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. N2 117, працівник, який обіймає посаду лікаря-психолога. повинен мати повну вищу освіту за напрямом підготовки «медицина», спеціалізацію за спеціальністю «медична психологія» та сертифікат лікаря-спеціаліста. На підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо) і категорію за названою спеціальністю мають право лише лікарі.
   Атестація лікарів, у тому числі лікаря-психолога. провадиться згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».
   Щодо психолога (посада не є медичною або педагогічною), то ця посада належить до професійного угрупування «Психологи» з кодом 2445.2 розділу «Професіонали» Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспо-живстандарту від 28.07.2010 р. № 327.
   Кваліфікаційною характеристикою «психолог»,- передбаченою у випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336, визначено, що психолог вивчає психологічні особливості та проблеми, проводить психологічну корекцію поведінки людини, сприяє поліпшенню морально-психологічного клімату колективу тощо, тобто психолог працює з дорослими громадянами.
   Умови та розміри оплати праці психологів визначаються за схемою тарифних розрядів, наведених п. 2.2.21 Умов.
   Психологові без категорії встановлюється 7 тарифний розряд Єдиної тарифної сітки, II категорії — 8-й, І категорії — 9-й, провідному психологу — 10 тарифний розряд.
   Особа за посадою психолога атестується відповідно до положення про атестацію, розробленого та затвердженого роботодавцем відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» (розділ III «Атестація працівників»).

Щодо прийняття на роботу лікаря
   На яку посаду слід прийняти лікаря, який має & сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча офтальмологія» та буде надавати медичні послуги виключно дітям?
С. Романчук, м. Одеса

   Відповідь. Найменування професій працівників визначаються згідно з Класифікатором професій та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (відповідним галузевим випуском).
   У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327, міститься професійна назва роботи «лікар-офтальмолог» з кодом 2221.2, яка належить до професійного угрупування «Лікарі».
   Згідно з приміткою 2 до додатка В Класифікатора назви професій можуть бути розширені за потреби користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачене в Класифікаторі чи відповідних нормативно-правових актах.
   Отже, відповідно до норм Класифікатора від базової назви посади «лікар-офтальмолог» утворюється назва посади «лікар-офтальмолог дитячий» з кодом 2221.2.
   У випуску 78 «Охорона здоров'я» Довідника кваліфікаційних характеристик, професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 р. № 117, передбачено кваліфікаційну характеристику посади «лікар-офтальмолог дитячий».
   Ураховуючи викладене, в штатних розписах закладів охорони здоров'я застосовується назва посади «лікар-офтальмолог дитячий».

Джерело: Умови й оплата праці працівників закладів охорони здоров'я // Праця i зарплата. - 2016. - 6 липня (№ 25). - С. 14.


Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41.

Немає коментарів:

Дописати коментар