Translate

понеділок, 20 січня 2020 р.

Чи зберігається за студентом бюджетне місце після академічної відпустки?

     Проконсультуйте, будь ласка, чи зберігається за студентом бюджетне місце у закладі вищої освіти після академічної відпустки?
Катерина Михайлівна, м. Івано-Франківськ 

    Згідно чинного законодавства, здобувач вищої освіти має право на перерву в навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо).
Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.
    Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.
    Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

Джерело:  Чи зберігається за студентом бюджетне місце після академічної відпустки? // Жінка. - 2019. - № 10. - С. 35.
Журнал знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар