Translate

суботу, 26 червня 2021 р.

Конституція – правовий оберіг держави

        “День прийняття Конституції України 

є державним святом – Днем Конституції України.”

Стаття 161 Конституції України

    З нагоди 25-річчя з часу ухвалення Верховною Радою України Конституції України працівники Центру правової інформації підготували викладку однієї книги: «Конституція – правовий оберіг держави».

    День Конституції України – державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня. Цього дня, 25 років тому, наша держава отримала свій найважливіший документ, головний оберіг державності, гарант незалежності й соборності – Конституцію.

    Довгий і складний шлях становлення та розвитку пройшла Конституція України. Історія українського конституційного процесу має давнє історичне коріння. Витоки конституційного мислення йдуть від видатних державотворців – Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Михайла Драгоманова, Павла Скоропадського. Конституція 1996 року продовжила давні конституційні традиції українського народу. Біля її витоків – «Руська правда», «Литовські статути», акти періоду Гетьманщини («Березневі статті» тощо) – конституційні акти, що ставили Україну в один ряд з іншими європейськими країнами. Особливе місце в цьому історичному переліку посідає Конституція Пилипа Орлика 1710 року – одна з перших європейських конституцій нового часу. У цьому документі задекларовано основні засади розбудови демократичної держави. Конституція Орлика так і не набула чинності, оскільки була написана в умовах вигнання.

    Сучасний етап конституційного процесу в Україні бере свій початок із прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Цей конституційний акт став дієвим кроком до здобуття Україною власної державної самостійності і незалежності, основою для підписання міжнародних договорів та прийняття нової Конституції і законів України. Робота над створенням Основного Закону нашої держави розпочалася відразу після проголошення незалежності України 1991 року.

    Процес підготовки Конституції України затягнувся на шість років – з 1990 по 1996-й. Протягом цих років було запропоновано 15 проєктів Конституції України – від Конституційної комісії, політичних партій, науковців.

    Перший проєкт Конституції, розроблений робочою групою Л. П. Юзькова, зазнав редакційних змін від 29 січня 1992 року Цей проєкт після відповідних доповнень та численних експертиз 5 червня 1992 року був ухвалений Конституційною комісією та винесений на розгляд Верховної Ради України. Але, перший проєкт Конституції України, як і наступні конституційні проєкти, не був прийнятий.

    8 червня 1995 року було укладено Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про організацію державної влади та місцевого самоврядування на період прийняття нової Конституції України. Структура Договору складалася з восьми розділів, які в подальшому стали основними елементами структури нової Конституції України.

    Конституційний договір не вирішував проблему прийняття нової Конституції України. Уже 24 листопада 1995 року Конституційна комісія підтримала пропозицію Президента України й утворила нову робочу групу у складі чотирьох представників Верховної Ради України, чотирьох представників Президента України і двох представників від органів правосуддя для доопрацювання конституційного проєкту. Проєкт, розроблений першою робочою групою та доопрацьований другою, був винесений на обговорення Конституційної комісії 12 березня 1996 року і рекомендований до розгляду Верховною Радою України. Уже 20 березня проєкт Конституції України був поданий на спеціальне засідання парламенту. Співголови Конституційної комісії Л. Кучма та О. Мороз, попри різницю поглядів і оцінок проєкту, були одностайні у прагненні якнайшвидшого прийняття Основного Закону.

    2 квітня 1996 року Верховна Рада України внесла питання про проєкт Конституції України до порядку денного пленарних засідань, а 17 квітня розпочався його розгляд.

    28 травня – 4 червня 1996 року відбулося перше читання проєкту, а через два тижні – друге. Доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією проєкт Основного Закону був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 4 червня (258 голосів «за»). При підготовці до другого читання проєкту Конституції України Тимчасова спеціальна комісія врахувала близько 6 тис. поправок до зазначеного акта.

    З метою подолання парламентської кризи Президент України Л. Кучма 26 червня 1996 р. видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року щодо прийняття нової Конституції України, в основу якої було покладено варіант проєкту Основного Закону в редакції робочої групи від 11 березня 1996 року.

    27 червня 1996 року Верховна Рада України повернулася до роботи над проєктом Основного Закону. 28 червня 1996 року о 9 год. 18 хв. після цілодобового засідання Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України («за» проголосували 315 народних депутатів). Після прийняття Конституції України Президент скасував свій указ про проведення всеукраїнського референдуму.

    Першою загальновизнаною в усьому світі вітчизняною конституцією незалежної Української держави стала Конституція 1996 року. Прийняття конституції було найважливішим досягненням нації в її самовизначенні та розвитку, в забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло підвищенню авторитету України на міжнародній арені.

    Конституційний процес не завершився прийняттям Конституції України 28 червня 1996 р. Він триває весь час, поки існує держава та розвивається суспільство.

    День Конституції України – не просто свято правового документа, а день, коли було затверджено права і свободи громадян України.

Список літератури:

1. Актуальні проблеми конституційного права України : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. акад. внутр. справ України ; за заг. ред. Олійника А. Ю. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. –  553 с.

2. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / Центр Разумкова ; [авт.-уклад.: В. Мусіяка]. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.

3. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України. Нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – Київ : Янко, 1996. – 126, [2] с.

4. Головченко В. В. Правозастосування і захист прав людини в суверенній Україні / В. В. Головченко, О. В. Головченко. – Чернігів, 2012. – 327 с.

5. Гончаренко О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207 с.

6. Колодій А. М. Права свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – Київ : Правова єдність, 2008. – 350 с.

7. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – [3-тє вид.]. – Київ : Юридична думка, 2011. – 327 с.

8. Конституційне право України : підручник / [Т. М. Слінько та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Слінько ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2020. – 590 с.

9. Конституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвячений пам’яті Віктора Мусіяки / [Центр Разумкова ; упоряд. П. Стецюк]. – Київ : Заповіт, 2020. – 297 с.

10. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми . – Київ : [], 2007. – 318 с.

11. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. / [Верхов. Рада України]. – Київ : Преса України, 1997. – 77, [2] с.

12. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Київ : Право, 1996. – 63 с.

13. Конституція України : коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : офіц. текст : навч. посіб. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 543 с.

14. Конституція України / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 158, [1] с.

15. Конституція України. Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. – Київ : Скіф, 2007. – 44, [3] с.

16. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 8 груд. 2004 р. – Київ : Велес, 2008. – 46, [1] с.

17. Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / [упоряд. Є. О. Ковальчук]. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 71 с.

18. Конституція України : станом на 8 жовтня 2010 р. – Офіц. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 79 с.

19. Конституція України : станом на 10 лютого 2011 р.: (відповідає офіц. текстові). – Київ : Алерта : ЦУЛ, 2011. – 95 с.

20. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 59 с.

21. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 56 с.

22. Конституція України : станом на 01 січня 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2019. – 79 с.

23. Конституція України : станом на 20 травня 2020 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 65 с.

24. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; [упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. – Львів, 2011. – 439 с.

25. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Ліра-К, 2011. – 527 с.

26.Скрипнюк О. Леонід Петрович Юзьков – відомий вчений-конституціоналіст, державний діяч, архітектор Конституції незалежної України / О. Скрипнюк, М. Теплюк // Право України. – 2012. – № 8. – С. 379–382.

27.Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України / Юрій Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. –205 с.

28. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 143 с.

29. Шукліна Н. Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблеми теорії та практики) / Н. Г. Шукліна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 422 с.

Періодичні видання:

  1. Гультай М. Вітчизняний конституціоналізм радянської доби та його трансформація після здобуття Україною незалежності / М. Гультай // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 5. – С. 59–77.
  2. Ковалик В. З історії творення українських конституцій / Володимир Ковалик, Ольга Юрійчук // Історія України (Шкільний світ). – 2015. – № 8. – С. 1. 
  3. Козлова А. Конституція України. Основні положення / Анна Козлова // Психолог (Шкільний світ). – 2018. – № 9/10. – С. 4–7.
  4. Крусян А. Конституція в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму (у контексті актуальних питань конституційних перетворень) / А. Крусян // Право України. – 2016. – № 6. – С. 70–78.
  5. Мацюк А. Прийняття нової Конституції 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи / Анатолій Мацюк // Віче. – 2013. – № 4. – С. 15–20.
  6. Парубський І. Одна з найдемократичніших. Саме так назвали Конституцію України в міжнародному співтоваристві / І. Парубський // Військо України. – 2017. – № 6. – С. 48–51 : фот.
  7. Покотило О. Історія прийняття Конституції України 1996 р. та суть політичної реформи / О. Покотило // Історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 54–64.
  8. Савчин М. Конституційні принципи та їх інтерпретація / М. Савчин // Право України. – 2017. – № 7. – С. 30–38.
  9. Український шлях до конституції // Наука і суспільство. – 2010. – № 5/6. – С. 2–3.
  10. Хотинська-Нор О. Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз / Оксана Хотинська-Нор // Юридична Україна. – 2015. – № 10/12. – С. 40–47.

Немає коментарів:

Дописати коментар