Translate

середа, 17 серпня 2016 р.

Про оплату праці головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги

   Роз'яснює головний спеціаліст Фінансово-економічного департаменту Міністерства охорони здоров 'я України Ірина ДЕРЕГЛАЗОВА

   Як установлюється посадовий оклад головному лікареві центру первинної медико-санітарної допомоги?
О. Вань, Івано-Франківська обл.
   Відповідь. Умови оплати праці працівників сфери охорони здоров'я та соціального захисту населення України затверджені наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі — Умови), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N9 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами).
   Відповідно до п. 1.4 Умов розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров'я визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються в тарифікаційному списку.
   Працівникам оплачують фактично відпрацьований час виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених чинним законодавством.
   За пунктом 2.2.1 Умов головним лікарям установлюється 14—18 тарифний розряд залежно від групи з оплати праці.
   Показники віднесення закладів охорони здоров'я до груп з оплати праці керівних працівників визначені в додатку 2 до Умов, до п. 6 яких, зокрема, належать центри первинної медико-санітарної допомоги, але група з оплати праці керівника такого закладу залежить від чисельності прикріпленого населення.
   Відповідно до пп. 1 п. 2.4.1 Умов, зокрема, керівникам закладів охорони здоров'я посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління охороною здоров'я» або «організація та управління фармацією» керівникам та їхнім заступникам (лікарям, провізорам) — за спеціальностями «організація і управління охороною здоров'я» й «організація та управління фармацією», які мають:
—    вищу кваліфікаційну категорію — на 44,9%;
—    першу кваліфікаційну категорію — на 31,9%;
—    другу кваліфікаційну категорію — на 24,1% тарифної ставки працівника І тарифного розряду.
   У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника закладу, установи або його заступника з числа лікарів (провізорів) йому впродовж трьох років з дня призначення на керівну посаду підвищують посадовий оклад за кваліфікаційну категорію за лікарською (фармацевтичною) спеціальністю, яку він мав, у розмірах, передбачених п. 2.4.1.
   За пунктом 1.5 Умов посадові оклади керівників закладів охорони здоров'я, визначені за п. 2.1 —2.2 з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів — лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, визначених за п. 2.1—2.2 з урахуванням підвищення за оперативне втручання. Цей порядок установлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії.
   Інші підвищення та встановлення надбавок до посадового окладу керівника закладу охорони здоров'я та інших працівників цього закладу визначаються відповідно до норм чинного законодавства.
   Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров'я та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча комісія у складі заступника керівника з економічних питань (спеціаліст-економіст), головного бухгалтера, працівника з кадрових питань, голови профспілкового комітету та інших осіб, яких може залучати керівник закладу. Тарифікаційну комісію очолює керівник закладу.

Джерело: Про оплату праці головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги // Праця i зарплата. - 2016. - 6 липня (№ 25). - С. 17.

Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41.

Немає коментарів:

Дописати коментар