Translate

понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Про тривалість щорічної відпустки

   Роз'яснює завідувач сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Міністерства соціальної політики України Віталіна КОРКУШКО
 
Щорічна відпустка завідувача підготовчого відділення
  Якої тривалості має бути щорічна основна відпустка завідувача підготовчого відділення університету, який керує відділенням і в межах своєї посади не має науково-педагогічного навантаження у навчальному процесі: 56 (як науково-педагогічного працівника) чи 28 календарних днів (як керівного працівника університету)?
   Якщо завідувач відділення за сумісництвом в університеті працює на 0,25 ставки асистента кафедри, то якої тривалості має бути відпустка завідувача підготовчого відділення?
Т. Волинський, Дніпропетровська обл.


   Відповідь. За частиною 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) щорічна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору.
   Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин'(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N9 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» (ч. 6 ст. 6 Закону, далі — Порядок).
   Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963, посада завідувача відділення навчального закладу віднесена до посад педагогічних працівників.
   Відповідно до розділу IV «Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, професійно-технічні навчальні заклади» додатка до Порядку завідувачеві відділення, який одночасно не виконує педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів.
   Згідно з додатком до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну України від 28.06.93 р. N° 43, не є сумісництвом педагогічна робота працівників навчальних закладів без обіймання штатної посади на тому самому підприємстві, в установі, організації.
   У такому разі трудовий договір на виконання цієї роботи не укладається. Оплата цієї роботи проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).
   Пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти України від 15.04.93 р. № 102, визначено граничний обсяг такої роботи.
   Крім того, педагогічна робота, виконана в тому самому або іншому закладі, установі з погодинною оплатою праці обсягом не більш як 240 год на рік, також не є сумісництвом.
   Виконання цієї роботи допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
   Таким чином, завідувач відділення, крім своєї основної роботи, може вести викладацьку роботу в цьому самому закладі освіти та провадити педагогічну роботу з погодинною оплатою праці обсягом не більш як 240 год на рік.
  Щорічна основна відпустка в такому разі надається йому за посадою завідувача відділення тривалістю 28 календарних днів.
   Якщо завідувач відділення, крім своєї основної роботи, виконує в цій самій установі іншу регулярну оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на посаді, наприклад, викладача або науково-педагогічного також матиме право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Про тривалість щорічної відпустки бухгалтера

   Чи має бухгалтер право на відпустку — 28 календарних днів, якщо в період роботи з 1992 до 2003 р. переводився з посади бухгалтера на посаду заступника головного бухгалтера, з цієї — на посаду бухгалтера?
М. Глущак, Одеська обл.

   Відповідь. Постановою Верховної Ради України від 15.11.96 р. № 505/96-ВР «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» передбачено, що відпустки раніше встановленої загальної тривалості зберігаються за працівниками, які до набрання чинності Законом України
«Про відпустки» (далі — Закон) користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, на весь час їхньої роботи на одному підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за яких вона надавалася.
   Посада — це службове положення працівника, зумовлене колом його обов'язків, посадовими правами та характером відповідальності.
   Професія — це здатність виконувати роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.
   Робота — це певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи мають бути виконані однією особою.
   Тому в разі зміни працівником посади професії, роботи змінюються відповідно і його обов'язки, посадові права, трудові функції, кваліфікаційний рівень робіт, відповідальність.
  Отже, працівник, який змінив місце роботи, посаду, професію, роботу або якщо змінилися умови, за яких надавалася відпустка раніше, не має права на використання відпустки, якою він користувався до набрання чинності Законом.
   У такому разі щорічна відпустка має надаватися відповідно до Закону тривалістю не менш як 24 календарних дні.
   У наведеному в листі випадку тривалість відпустки працівника має становити 24 календарних дні.

Щодо перенесення щорічної відпустки
   Переноситься на інший період чи продовжується щорічна відпустка працівникові, якщо в період такої відпустки він перебував на листку непрацездатності по догляду за хворою дитиною?
Н. Литовченко, Одеська обл.   Відповідь. За статтею 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка може бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.
   Тобто, якщо працівнику період відпустки захворів і йому виданий листок непрацездатності, засвідчений у встановленому порядку, то його відпустка підлягає продовженню або перенесенню на інший період на кількість календарних днів, упродовж яких працівник був непрацездатний.
   У разі перебування працівника на листку тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною щорічна відпустка не переноситься на інший період та не продовжується.

Джерело: Про тривалість щорічної відпустки. - Праця і зарплата. - 2016. - 7 вересня (№ 33). - С. 21.

Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41.

Немає коментарів:

Дописати коментар