Translate

понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Щодо запровадження чергування вдома

   Роз'яснює головний спеціаліст Фінансово-економічного департаменту Міністерства охорони здоров'я України Ірина ДЕРЕГЛАЗОВА.
    У закладі охорони здоров'я, що має стаціонарні відділення та належить до безперервно діючих, медична допомога надається цілодобово. Для надання цілодобової екстреної медичної допомоги введено додаткові посади лікарів (вузьких спеціальностей, або додаткового лікаря-хірурга з оплатою в разі виклику працівника за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу,. встановленого штатним розписом із збереженням діючого порядку оплати праці в нічний час). Чи можна для таких випадків за кількома спеціальностями запровадити чергування вдома з оплатою півгодини за кожну годину чергування?
І. Бурніс, Чернігівська обл.

   Відповідь. Штатні нормативи закладів охорони здоров'я затверджені наказом МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 (у редакції наказу МОЗ України від 11.05.2016 р. № 427 «Про примір-ні штатні нормативи закладів охорони здоров'я»), пунктом 2 якого зазначено, що цей наказ має рекомендаційний характер (далі — наказ N9 33).
   Згідно з п. 2 наказу № 33 штатний розпис закладу охорони здоров'я встановлюється керівником такого закладу і затверджується за його поданням головним розпорядником бюджетних коштів. Штатний розпис формується залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров'я.
   Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення затверджено наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі — наказ № 308/519).
    Заклади охорони здоров'я, які мають стаціонари, належать до безперервно діючих закладів, медична допомога в яких надається цілодобово. Чергування в стаціонарах провадиться за рахунок місячної та понадмі-сячної норми робочого часу працівника. Робочий час медичних працівників ураховується помісячно. Місячна норма робочого часу визначається, виходячи з установленої для такого працівника щоденної тривалості робочого часу, передбаченої для
шестиденного робочого тижня, та кількості робочих днів у відповідному місяці. До місячної норми робочого часу включаються всі види робіт, які виконуються працівниками (тобто основна робота, чергування, виклик для надання допомоги хворим вдома тощо) (п. 5.2 Умов).
   Залучення до чергувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувальних закладів, диспансерів, пологових будинків тощо проводиться за їхньої згоди та відповідно до чинного законодавства про працю.
   Забороняється залучати до роботи в нічний час та до надурочних робіт осіб, перелічених ст. 55. 63 КЗпП.
   Чергування в межах місячної норми робочого часу провадиться штатними медичними працівниками за рахунок зменшення тривалості змін упродовж місяця.
   Якщо чергування провадиться в робочі дні згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, то додаткова оплата (понад посадовий оклад) не нараховується.   
   Чергування за графіком у вихідний та святковий день в межах місячної норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в розмірі одинарної годинної ставки понад оклад (ст. 72, 107 КЗпП).
   Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою можуть залучатися за їхньої згоди до чергувань понад місячну норму робочого часу без обіймання штатних посад з оплатою з фонду оплати праці.
   У такому разі оплата роботи, яка виконується в робочі дні тижня, провадиться понад оклад, а у вихідний (за графіком), святковий чи неробочий день — у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад (ст. 106, 107 КЗпП).
   За чергування в нічний час провадиться додаткова плата. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки працівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості замінити його іншим працівником провадиться оплата фактично відпрацьованих годин як роботи в надурочний час (ст. 106 КЗпП).
   Чергування понад місячну норму робочого часу не є сумісництвом.
   Залучення працівників до чергувань понад місячну норму робочого часу можливе тільки в тих випадках, коли в закладі відсутні вакантні посади за цією спеціальністю.
   Годинні та денні, ставки, передбачені п. 5.2 Умов, визначаються виходячи з посадового окладу, встановленого з урахуванням підвищень.
   Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров'я, зайняті наданням медичної допомоги населенню, у тому числі екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.
   Чергування вдома може надаватися лікарям — до п'яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад — фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна, сестра медична-анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої потреби, кількості викликів та їхньої експертної оцінки.
   Чергування проводиться як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.
   Чергування вдома в денний та нічний час оплачується як півгодини за кожну годину чергування виходячи з посадового окладу, визначеного п. 2.1—2.2 Умов, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

Джерело: Щодо запровадження чергування вдома. - Праця і зарплата. - 2016. - 7 вересня (№ 33). - С. 15.

Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41.

Немає коментарів:

Дописати коментар