Translate

четвер, 4 січня 2018 р.

Нова правова книга 2017

 67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
М 65
    Місцеве самоврядування та суспільні комунікації [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2016. - 129 с. : іл. - (Публічне управління та адміністрування ; вип. 3). - Бібліогр.: 118-129 с. 
    У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, аналізується особливість комунікативного процесу у формах безпосередньої участі громадян, визначаються перспективні напрями розвитку комунікації в місцевому самоврядуванні.  Представлений посібник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, при вивченні нормативних дисциплін з державного управління та місцевого самоврядування; науково-методичного забезпечення професійного навчання державних службовців; а також на працівників органів державної влади та управління, які здійснюють діяльність у соціогуманітарній сфері.
 
67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
І-90
    Історія та теорія місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 224 с. - (Публічне управління та адміністрування ; вип. 2). - Бібліогр. в кінці тем. - Бібліогр.: 220-224 с.

    В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні.
Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань місцевого самоврядування студентам за напрямом «Публічне управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Також посібник розрахований на учнів коледжів, слухачів регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реко­мендується для самоосвіти посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Немає коментарів:

Дописати коментар