Translate

субота, 14 квітня 2018 р.

ПЕРЕРАХУНОК «ВІЙСЬКОВИХ» ПЕНСІЙ (ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ)

    На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 (далі – постанова 103) органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунки пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон).
     Згідно з пунктом 1 постанови 103 перерахунку підлягають пенсії, призначені відповідно до Закону до 01.03.2018 р. (крім пенсій, призначених особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення зі служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 01.03.2018 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».
   Виплату перерахованих відповідно до пункту 1 постанови 103 підвищених пенсій з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) Пенсійний фонд здійснюватиме з 01.01.2018 р. у таких розмірах:
· з 01.01.2018 р. — 50%;
· з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. — 75%;
· з 01.01.2020 р. — 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018 р.

Приклад 1
    Гр. О. отримує пенсію за вислугу років. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення, визначеного станом на 01.01.2008 р., становив 2796,90 грн, у тому числі надбавки, підвищення та доплати, на які пенсіонер мав право.
    Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки, виданої уповноваженим органом Міністерства оборони України, з урахуванням трьох складових грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, відсоткова надбавка за вислугу років) станом на 01.03.2018 р. становив 11 625,00 грн. Розмір пенсії з 01.01.2018 р. - 8137,50 грн. Різниця становить 5340,60 грн (8137,50 грн – 2796,90 грн).
    Визначаємо різницю між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до пункту 2 постанови 103, і місячним розміром пенсії, яку особа отримувала до 1 березня поточного року. Виплата перерахованого розміру пенсії здійснюється поетапно, а саме:
· з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. – 2670,30 грн (5340,60 грн х 50%);
· з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. — 4005,45 грн (5340,60 грн х 75 %);
· з 01.01.2020 р. — 5340,60 грн.
   Повний розмір пенсії з 01.01.2020 р. становитиме 8137,50 грн.
Отож починаючи з 1 січня поточного року гр. О. отримуватиме пенсію в розмірі 5467,20 грн (2796,90 грн – розмір пенсії на 01.01.2018 + 2670,30 грн – 50% від 5340,60 грн).

Приклад 2
   Гр. Б. отримує пенсію як особа з інвалідністю І групи. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення, визначеного станом на 01.01.2008 р., становить 2795,85 грн, у тому числі надбавки, підвищення та доплати, на які пенсіонер мав право.
Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки, виданої уповноваженим органом Міністерства оборони України, з урахуванням трьох складових грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, відсоткова надбавка за вислугу років) станом на 01.03.2018 р.– 8279,50 грн. Розмір пенсії з 01.01.2018 р. з урахуванням надбавок та підвищень становить 5845,65 грн. Різниця становить 3049,80 грн (5845,65 грн – 2795,85 грн).
    Визначаємо різницю між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до пункту 2 постанови 103, і місячним розміром отриманої особою пенсії:
· з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. – 1524,90 грн (3049,80 грн х 50%);
· з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. - 2287,35 грн (3049,80 грн х 75%);
· з 01.01.2020 р. — 3049,80 грн.
    Таким чином, розмір пенсії до виплати з 01.01.2020 р. становитиме 5845,65 грн.
    Порядок перерахунку та виплати пенсій колишнім працівникам міліції є іншим. Зокрема, для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988. 

    Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. обчислюється станом на 01.01.2018 р. та виплачується після надання коштів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку:
· з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. — щомісяця окремою сумою в розмірі 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р.;
· з 01.01.2020 р. — щомісяця окремою сумою в розмірі 100% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

Приклад 3
    Гр. М. отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону. Розмір пенсії, визначений із грошового забезпечення на дату її призначення, становить 1011,47 грн.
Враховуючи те, що розмір пенсії, визначений із грошового забезпечення, є нижчим за мінімальний, пенсію нараховували в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, - 1074 грн.
    У період з 01.01.2016 р. по 30.04.2016 р. розмір пенсії, встановленої в мінімальному розмірі, становив 1074 грн; з 01.05.2016 р. по 30.11.2016 р. - 1130 грн; з 01.12.2016 р. по 30.04.2017 р. - 1247 грн; з 01.05.2017 р. по 30.09.2017 р. - 1312 грн; з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р. – 1452 грн.
Розмір грошового забезпечення, визначеного за січень 2016 року, становив 6075,00 грн, розмір пенсії з цієї дати - 3037,50 грн.
    Різниця між місячним розміром отримуваної особою пенсії, визначена з урахуванням зміни мінімального розміру пенсії, та перерахованим розміром пенсії за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. становила 43 543 грн.
    Виплата різниці перерахованого розміру пенсії здійснюється так:
· у 2018 році виплачується пенсія в розмірі 3037,50 грн;
· у 2019 році – пенсія в розмірі 3037,50 грн та різниця за 2016-2017 роки в розмірі 50% у сумі 907,15 грн (43 543 грн : 24 місяці = 1814,29 грн х 50%);
· у 2020 році - пенсія в розмірі 3037,50 грн та різниця за 2016-2017 роки до повної виплати розрахованої суми - 1814,29 грн.
Приклад 4
    Гр. С. з 25.01.2018 р. отримує пенсію як особа з інвалідністю ІІ групи, інвалід війни, призначену відповідно до Закону. До цієї дати з 01.01.2009 р. отримував пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону. Розмір пенсії, визначений із грошового забезпечення, - 3613,04 грн, на 01.01.2016 р. становив 3414,33 грн, у тому числі підвищення та доплати, на отримання яких особа мала право.
    Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки про грошове забезпечення, наданої ліквідаційною комісією органів Міністерства внутрішніх справ, за січень 2016 року становив 8120,00 грн. Розмір пенсії з цієї дати становив 5684 грн.
   Визначаємо за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. суму різниці між місячним розміром отримуваної особою пенсії за вислугу років у вказаний період і місячним розміром перерахованої пенсії. Сума різниці - 54 472,08 грн.
Із 25.01.2018 р. розмір пенсії по інвалідності, обчислений виходячи з грошового забезпечення 8120,00 грн, визначеного за січень 2016 року, з урахуванням надбавок і підвищень становить 8750,80 грн. Розраховуємо різницю:
· у 2019 році – 1134,84 грн (54 472,08 грн : 24 = 2269,67 грн х 50%);
· з 2020 року до повного погашення – 2269,67 грн щомісяця.

Приклад 5
    Гр. К. з 08.04.2016 р. отримує пенсію у звʼязку з втратою годувальника, призначену відповідно до Закону. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення 1610,75 грн, визначеного на підставі довідки про розмір грошового забезпечення, становив 1127,53 грн (1610,75 грн х 70%). Пенсію встановлено в мінімальному розмірі в сумі двох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. Пенсіонерці здійснювався перерахунок у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму.
Розмір грошового забезпечення за січень 2016 року, визначеного за довідкою про грошове забезпечення, становив 5330 грн. Розмір пенсії з цієї дати - 3731 грн (5330 грн х 70%).
Визначаємо суму різниці за 2016-2017 роки, виплата якої здійснюється в зазначеному вище порядку.
    Перерахунок пенсій здійснюється на підставі довідок про складові оновленого грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, виданих відповідними міністерствами та відомствами. Органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок пенсій після надходження від уповноважених органів міністерств та відомств довідок про оновлене грошове забезпечення.
    Слід зазначити, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 13 Закону, не має перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100%, до категорії 2 – 95% відповідних сум грошового забезпечення.
   Якщо внаслідок передбаченого постановою 103 перерахунку пенсій розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Джерело: ПЕРЕРАХУНОК «ВІЙСЬКОВИХ» ПЕНСІЙ (ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ) // Пенсійний кур'єр. - 2018. - № 14. -  С. 3.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар