Translate

понеділок, 24 вересня 2018 р.

Чи зарахують місяць з якого призначили пенсію до страхового стажу і заробіток за цей час під час обчислення пенсії?

    Я досягла пенсійного віку 10 червня. Чи зарахують цей місяць до страхового стажу і заробіток за цей час під час обчислення пенсії?
   Розмір пенсії за віком, визначений за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), залежить від тривалості страхового стажу особи, величини її заробітку, з якого було сплачено страхові внески, (коефіцієнтів страхового стажу та заробітку) і часу виходу на пенсію.
   Відповідно до статті 24 Закону страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
   Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою за мінімальний страховий внесок.
   Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є меншою за мінімальний страховий внесок, то цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.
   У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за формулою:
ТП = Св : В, де:
ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається в місяцях;
Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати;
В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.
    Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії визначено в статті 40 Закону, згідно з яким для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробіток первинними документами або в разі якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше як 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
    Згідно зі статтею 45 Закону пенсія за віком призначається з дня, що настає після дня досягнення пенсійного віку, якщо звернення щодо призначення пенсії відбулося не пізніше як через три місяці з дня досягнення особою пенсійного віку.
    Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846) (зі змінами) визначено, що звернення щодо призначення пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше як за місяць до досягнення пенсійного віку.
  Днем звернення щодо призначення пенсії вважають день прийняття органом, який її призначає, відповідної заяви.
   У разі якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі належні документи, орган, який призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи потрібно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії роблять відповідний запис. Якщо їх буде подано не пізніше як через три місяці з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення щодо призначення пенсії вважають день прийняття заяви про її призначення.
   Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, то пенсію призначають на підставі таких документів. У разі надходження додаткових документів у визначений термін розмір пенсії переглядають із дати призначення. У разі надходження додаткових документів пізніше як через три місяці з дня повідомлення про необхідність їх подання пенсія перераховується з термінів, передбачених частиною четвертою статті 45 Закону (з першого числа місяця, у якому пенсіонер звернувся щодо перерахунку пенсії, якщо відповідну заяву з усіма належними документами він подав до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма належними документами подано після 15 числа).
  Тож страховий стаж і, відповідно заробіток за червень увійде при обчисленні розміру пенсії особі, яка досягла пенсійного віку 10 червня, у разі звернення за призначенням пенсії у липні – вересні. При зверненні не пізніше 9-го вересня пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, — з 11 червня, а страховий стаж і заробіток врахують по місяць, що передує місяцю звернення (подання заяви) — за даними системи персоніфікованого обліку (по червень, липень або серпень).
 
Джерело: Чи зарахують місяць з якого призначили пенсію до страхового стажу і заробіток за цей час під час обчислення пенсії? // Пенсійний кур'єр. - 2018. - № 33. -  С. 4.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар