Translate

середа, 31 жовтня 2018 р.

Чи буде зараховано період навчання до страхового стажу під час призначення пенсії?

   З 1975-го по 1977 рік був студентом, але мене відрахували за неуспішність. Чи буде зараховано цей період навчання до страхового стажу під час призначення пенсії?

    Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до 01.01.2004 р., зараховуються до страхового стажу за раніше чинним законодавством.
   Зокрема, пунктом «д» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.
   Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 12.08.1993 № 637, час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
   Зазначимо, що студент — це особа, яку у визначеному порядку зараховано до вищого навчального закладу і яка навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
   Навчальний рік починається з 1 вересня і складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та канікулярних днів. Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) і видається державний документ про освіту (кваліфікацію).
   Таким чином, період навчання у вищому навчальному закладі до 01.01.2004 р. зараховується до страхового стажу з 1 вересня по дату ухвалення екзаменаційною комісією рішення про присвоєння кваліфікації.
    Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, у аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
    За викладених у запитанні обставин, час навчання може бути підтверджено довідкою про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки, у якій буде зазначено дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Джерело: Чи буде зараховано період навчання до страхового стажу під час призначення пенсії? // Пенсійний кур'єр. - 2018. - № 43 . -  С. 4.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар