Translate

неділя, 8 вересня 2019 р.

Окремі питання соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби

 Щодо розміру грошової допомоги
     У якому розмірі виплачується грошова допомога громадя­нам України, які призиваються на строкову військову службу?


    Відповідь. Порядок виплати грошової допомоги громадянам Украї­ни, які призиваються на строкову військову службу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 5871 (далі — Порядок).
    Відповідно до Порядку допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, на 1 січня кален­дарного року (на час призову).
    Під час розрахунку допомоги враховується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установлений на 1 січня календарного року, у 2019 р. — 3842 грн (1921 грн х 2).
    Допомога виплачується військови­ми комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.
    Допомога виплачується через її перерахування військовим комісаріа­том на рахунок у банку, зазначений її одержувачем, або через касу вій­ськового комісаріату.
    Видатки на виплату допомоги включаються до обсягу видатків на проведення чергових призовів на строкову військову службу та прово­дяться за рахунок коштів державного бюджету.

Джерело: Окремі питання соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби // Праця і зарплата. - 2019. - № 24. - С. 10
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар