Translate

неділя, 6 жовтня 2019 р.

Щодо умов оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру

    Чи повинні педпрацівники інклюзивно-ресурсного центру, зокрема вчитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель-реабілітолог, практичний психолог, працювати 40 год на тиждень (п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями)?
    Чи може бути виплачена повна тарифна ставка (оклад) вчителю-логопеду, вчителю-дефектологу, вчителю-реабілітологу, практичному психологові тільки за 3 год педагогічної (викладацької) роботи на день (18 год на тиждень) без відпрацювання 40 год на тиждень?
    Як відображається в обліку робочого часу педагогічне навантаження (час, призначений, для освітнього процесу)?
О. Антонович, м. Київ


    Відповідь. Статтею 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень.
    Відповідно до ст. 51 КЗпП законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів тощо).
    Згідно зі ст. 60 Закону України «Про освіту» робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.
    Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.
    Відповідно до п. 1 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 (зі змінами, далі — Положення), інклюзивно-ресурсний центр є установою, шо утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від двох до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, через проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікованого супроводу.
    На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти (п. 47 Положення).
    Пунктом 40 Положення визначено, що тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру становить 40 год, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 год на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці інклюзивно-ресурсного центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.
    Згідно зі ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства.
    Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах та організаціях регулюється наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», яким затверджено типову форму табелю обліку використання робочого часу.
    У табелі обліку робочого часу доцільно зазначати тривалість робочого часу з відміткою конкретних годин педагогічного навантаження.
    Умови оплати праці педагогічних працівників визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами, далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (зі змінами), яка з 1 вересня 2005 р. застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом № 557.

Джерело: Щодо умов оплати праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру // Праця та зарплата. - 2019. - № 8. - С. 13.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар