Translate

субота, 14 березня 2020 р.

Відпустка за ненормований робочий день

    Чи має право помічник судді на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день і як визначити конкретну тривалість такої відпустки? Які періоди роботи зараховуються до стажу, що дають право на щорічні додаткові відпустки?
С. Галушко, Херсонська обл. 

    Відповідь. За пунктом 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) працівникам із ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
   Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, в тому числі і за ненормований робочий день, установлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
   Визначення терміна «ненормований робочий день» міститься у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 (зі змінами, далі — Рекомендації).
   Згідно з пунктом 3 Рекомендацій додаткова відпустка працівникам із ненормованим робочим днем надається як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість робочого часу.
    Пунктом 6 Рекомендацій передбачено, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням із відповідними галузевими профспілками можуть затверджувати орієнтовні переліки робіт, професій і посад працівників із ненормованим робочим днем.
   Отже, підприємство, установа, організація самостійно в колективному договорі визначає перелік професій і посад, до яких може застосовуватися ненормований робочий день (з урахуванням орієнтовного переліку, якщо такий є) та відповідно встановлює тривалість щорічної додаткової Відпустки за ненормований робочий день по кожному виду робіт, професій, посад, ураховуючи періодичність виконання робіт понад установлену тривалість робочого часу, коло обов'язків і обсяг виконаних робіт.
   Працівники, посади яких колективним договором віднесено до посад із ненормованим робочим днем, мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день.
   Оскільки тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день залежить від часу зайнятості працівника в цих умовах, а право на таку відпустку у помічника судді виникло з моменту прийняття рішення Радою суддів України від 21.06.2019 р. № 29 щодо внесення змін до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням Ради суддів України від 19.05.2018 р. № 21 (зі змінами), тривалість цієї відпустки має визначатися пропорційно до відпрацьованого часу з 21 червня 2019 р. до кінця робочого року помічника судді.
   Слід зазначити, що відповідно до ст. 9 Закону до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (ст. 7 та 8 Закону), зараховуються:
   час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
   час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
   час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Джерело: Відпустка за ненормований робочий день  // Праця та зарплата. - 2020. - № 8. - С. 11.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар