Translate

вівторок, 14 липня 2020 р.

Надбавка лікарям та медсестрам ДЮСШ

    Чи мають право лікарі та медичні сестри спортив­них шкіл усіх типів на отримання надбавки в розмірі 50% посадового окладу за особистий внесок для за­безпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсме­нів до складу національних збірних команд України, як це передбачено п. 5 додатка 7 до наказу № 2097?
О. Сліпченко, Житомирська обл.

    Відповідь. Чинність пункту 5 додатка 7 до наказу Мін­сім'ямолодьспорту України від 23.09.2005 р. № 2097 «Про впорядкування умов плати праці працівників бюджетних ус­танов, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» на медичних працівників (лікарі, медсестри), які працюють у спортивних школах усіх типів, не поширюється.
    Умови оплати праці (посадові оклади, надбавки, премії тощо) цим працівникам визначаються відповідними нормативно-правовими актами галузі охорони здоров'я, зок­рема наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці пра­цівників закладів охорони здоров'я та установ соціально­го захисту населення», зареєстрованим у Мін'юсті Украї­ни 17.10.2005 р. за № 1209/11489.

Джерело:  Надбавка лікарям та медсестрам ДЮСШ // Праця та зарплата. - 2020. - № 9. - С. 17.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар