Translate

вівторок, 12 червня 2018 р.

Про надання щорічної відпустки


    Який буде період щорічної відпустки після виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: з дня працевлаштування чи з дня виходу з цієї відпустки?
Т. Онищук, Полтавська обл. 

    Відповідь. Згідно з частиною 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, що відлічується з дня укладення трудового договору.
    Тобто відправною датою для визначення робочого року, за який надається щорічна відпустка, є дата укладення трудового договору.
     Для розрахунку періодів роботи, за які в подальшому буде надаватися щорічна відпустка, слід керуватися нормами ст. 9 Закону, якою визначено обчислення стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку.
    Згідно з ч. 1 цієї статті до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 6 Закону), зараховуються: час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) впродовж робочого року, за який надається відпустка;
час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
    час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога з обов'язкового державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
     час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата в порядку, визначеному ст. 25 і 26 Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення дитиною 18-річного віку;
    час навчання з відривом від виробництва тривалістю менш як 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;
    час навчання нових професій (спеціальностей) осіб, звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників; інші періоди роботи, передбачені законодавством. 
    Тому у відповідному робочому році до часу, який дає право на щорічну основну відпустку, має бути зараховано час фактичної роботи працівниці та час перебування її у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону).
    Час перебування в частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. не зараховується.
     Отже, враховуючи викладене, робочий рік, за який надається щорічна відпустка, має брати відлік з дати укладення трудового договору. Тобто після виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною робочий рік для надання щорічної відпустки не змінюється.

Джерело:  Про надання щорічної відпустки // Праця і зарплата. - 2018. - № 19. -  С. 17.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41


Немає коментарів:

Дописати коментар