Translate

середа, 13 червня 2018 р.

Про виконання керівником обов'язків тимчасово відсутнього працівника

    Чи може завідувач дошкільного навчального закладу виконувати роботу вихователя на час його тимчасової відсутності в цьому самому навчальному закладі? Ця робота є суміщенням чи сумісництвом? Як правильно оформити наказ на таку роботу?
Л. Садовчук, Полтавська обл.


    Відповідь. Порядок роботи сумісників та оплата їхньої праці регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (зі змінами, далі — постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну України від 28.06.93 р. № 43.
    Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або в громадянина за наймом.
    Відповідно до постанови № 245 керівникам державних підприємств, установ й організацій не дозволяється працювати за сумісництвом за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності.
    За статтею 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
    Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти визначені наказом МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.
    Відповідно до наказу N9 557 працівникам можуть установлюватися доплати в розмірі до 50% посадового окладу за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
    Усі ці види робіт допускаються в одній установі, закладі за згоди працівника впродовж установленої тривалості робочого часу, якщо це економічно виправдано та не призводить до погіршення роботи за основною посадою.
    Під виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов'язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). За вакантною посадою, яка є в штатному розписі, але не заповнена, доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюватися не може.
    Доручення додаткової роботи — виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника оформлюється наказом по підприємству, установі, організації за погодженням з працівником. Відповідно до ст. 31 КЗпП власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.
    Щодо можливості встановлення такої виплати керівникові закладу, то кваліфікаційними характеристиками керівних посад передбачено здійснення керівництва діяльністю відповідного закладу та забезпечення ефективного виконання покладених на цей заклад завдань. Крім того, керівники розподіляють обов'язки між працівниками, координують і контролюють їхню роботу, несуть відповідальність за якісне виконання ними завдань та обов'язків, а також надають методичну допомогу працівникам для виконання цих завдань та обов'язків.
    Оскільки керівник закладу має володіти знаннями, вміннями і навичками, потрібними для виконання завдань, покладених на заклад, доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників керівникові закладу не встановлюється.

Джерело:  Про виконання керівником обов'язків тимчасово відсутнього працівника // Праця і зарплата. - 2018. - № 20. -  С. 5.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар