Translate

понеділок, 11 червня 2018 р.

Визначення базового місяця для проведення індексації

    З 1 вересня 2016 р. старшого інженера призначили на посаду конструктора (останнє підвищення посадового окладу за посадою конструктора відбулося у вересні 2011 р.). Який місяць вважається базовим для проведення індексації?
Н. Зарицька, м. Київ


    Відповідь. За пунктом 5 Порядку значення індексу споживчих цін береться за 1,0 або 100% у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів). Індекс споживчих цін для проведення подальшої індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).
    Пунктом 102 Порядку передбачено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість, та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці в разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник.
    Таким чином, запроваджено єдині умови нарахування індексації як для працівників, які вже працюють, так і для новоприйнятих або переведених працівників, тобто індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення посадових окладів.
    Водночас відповідно до п. 6 Порядку індексація грошових доходів населення проводиться в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Джерело:  Визначення базового місяця для проведення індексації // Праця і зарплата. - 2018. - № 19. -  С. 14.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар