Translate

четвер, 14 червня 2018 р.

Щодо оплати праці лікаря-інтерна

    Як має оплачуватися праця лікаря-інтерна, який навчається за контрактною формою навчання?
М. Іванченко, Чернівецька обл.

    Відповідь. Згідно з Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III—IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженим наказом МОЗ України від 19.09.96 р. № 291, зареєстрованим у Мін'юсті України 03.12.96 р. за № 696/1721, спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III — IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення яких їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) — спеціаліста з конкретної спеціальності та видається сертифікат установленого зразка.
    Стажування у відповідному закладі охорони здоров'я проводиться за посадами лікарів (провізорів)-інтернів. тобто з інтерном укладається трудовий договір. Про це робиться відповідний запис до трудової книжки лікаря-інтерна. Після завершення інтернатури такий лікар, як правило, продовжує і надалі працювати в цьому лікувальному закладі як лікар-спеціаліст з конкретної лікарської спеціальності.
    Якщо студент навчається за власні кошти (контрактна форма навчання), то він може бути зарахований на посаду лікаря-інтерна. а може навчатися в інтернатурі та стажуватися в лікувальному закладі без зарахування на посаду лікаря-інтерна. У такому разі укладається два договори-контракти. Перший — із закладом освіти на навчання у ньому, другий — з лікувальним закладом на стажування без зарахування на посаду лікаря-інтерна та без відповідної оплати праці. У таких договорах, як правило, прописується, що база стажування бере на себе обов'язок забезпечити інтерна робочим місцем й обсягом роботи відповідно до вимог навчального плану та програми. Тобто фактично лікар-інтерн. який навчається за власні кошти, виконує певну трудову функцію, але при цьому не одержує заробітної плати.
    Обов'язковою умовою для виплати заробітної плати є зарахування на посаду лікаря-інтерна.
    Отже, якщо інтерна зараховано на посаду лікаря-інтерна в закладі охорони здоров'я, в якому він проходить стажування, то умови та розміри заробітної плати визначаються відповідно до наказу Мінпраці і МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», зокрема розмір посадового окладу визначається відповідно до пп. 2 п. 2.2.5 цього наказу.
    Також спеціалістам, які навчалися у вищих навчальних закладах за контрактною формою, період проходження інтернатури зараховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років медичним працівникам, за умови, що у трудовій книжці записано про його зарахування на посаду лікаря-інтерна.
     Якщо зарахування на посаду лікаря-інтерна не проводилося. то довідка про проходження інтернатури за договором між лікарем-інтерном та лікувальним закладом не дає права на зарахування цього періоду до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років.

Джерело:  Щодо оплати праці лікаря-інтерна // Праця і зарплата. - 2018. - № 21. -  С. 9.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар