Translate

понеділок, 8 жовтня 2018 р.

Право на матеріальну допомогу

   Чи має право керівник навчального закладу надавати матеріальну допомогу працівникам цього закладу у зв'язку із скрутним матеріальним становищем, у разі тривалої хвороби тощо за наявності економії фонду зарплати незалежно від одержання допомоги на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу, гарантованої ст. 57 Закону від 05.09.2018 р. № 2145 «Про освіту»?
Ю. Сковлюк, Львівська обл.


    Відповідь. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про оплату праці» умови і розміри оплати праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
   Умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти визначені наказом МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.
   Відповідно до п. 5 наказу № 557 керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу. в тому числі на оздоровлення, в сумі не більш ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
   Крім того, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» та п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. №78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки. Ця виплата є обов'язковою.

Джерело: Право на матеріальну допомогу // Праця і зарплата. - 2018. - № 32. -  С. 5.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар