Translate

неділя, 8 вересня 2019 р.

Про одноразову грошову допомогу військовослужбовцям

Обчислення вислуги років для виплати одноразової грошової допомоги
     Чи враховуються періоди військової служби, обчислені на пільгових умовах, під час визначення права на одержання одноразової грошової допомо­ги в разі звільнення з військової служби?


    Відповідь. За частиною 2 ст. 15 Закону України від 20.12.91 р. № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі — Закон) військовослужбовцям, крім військовослужбовців строко­вої військової служби, які звільняються зі служби за ста­ном здоров’я, виплачується одноразова грошова допо­мога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнен­ня з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закін­ченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невико­нанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продов­жувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова гро­шова допомога в розмірі 50% місячного грошового за­безпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності 10 і більше років вислуги.
    Згідно зі ст. 20 Закону України від 27.02.2014 р. № 794-VIІ «Про Кабінет Міністрів України» уряд, зокрема, визначає відповідно до закону умови грошового забезпечення військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу).
    Так пунктом 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 р. № 9393 «Про порядок обчислення вислуги ро­ків, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» передбачено норми, аналогічні викладеним ст. 15 Закону. При цьому зазначено, що строк служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з п. 1 і 2 Цієї постанови.
    Названими нормативно-правовими актами визначено таку умову виплати одноразової грошової допомоги, як наявність у 10 років і більше вислуги без зазначення додаткових вимог урахування вислуги років у пільговому обчисленні.

 Джерело: Про одноразову грошову допомогу військовослужбовцям // Праця і зарплата. - 2019. - № 26. - С. 9
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар