Translate

середа, 2 жовтня 2019 р.

Про надбавку до пенсії

     Ми з чоловіком пенсіонери, маємо неповнолітнього сина. Отримую надбавку до пенсії в розмірі 150 грн. Чому до пенсії чоловіка надбавку не нараховують? Якщо після досягнення 18 років син буде навчатися у ВНЗ, чи збережеться надбавка до пенсії?
С. Тимощук, Київська обл.


    Відповідь. Згідно з пунктом 6 Прикінцевих положень Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) до ухвалення відповідного закону до пенсій, передбачених цим Законом, установлюються надбавки та здійснюється їхнє підвищення згідно із Законом України від 05.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон № 1788). Такі надбавки та підвищення встановлюються в розмірах, що фактично виплачувалися на день набрання чинності цим Законом, з наступною індексацією відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Ця виплата здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
    Відповідно до Закону № 1788 до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (ст. 37, 38, 40 і 41), установлюється надбавка до пенсії.
    Згідно з п. 2.6 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (зі змінами), під час призначення до пенсій надбавок, зокрема, на непрацездатних членів сім'ї, подаються документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї.
    Пунктом 2.11 названого Порядку передбачено: документом, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, можуть бути довідки або інші документи про склад сім'ї, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання (реєстрації) особи, зокрема органом місцевого самоврядування, або документ про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), виданий згідно зі ст. З Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
    Якщо подати такі документи неможливо, факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється в судовому порядку.
    При цьому слід зазначити, що за наявності одночасного права на пенсію і на надбавку на непрацездатних членів сім'ї призначається або пенсія, або надбавка за вибором того, хто звернувся.
    Крім того, за наявності в сім'ї двох або більше непрацюючих пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їхньому спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному із пенсіонерів за їхнім вибором. У наведеному випадку — матері.
    Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. № 654 розмір надбавки на кожного утриманця становить 150 грн.
    За статтею 37 Закону № 1788 діти належать до кола непрацездатних осіб, якщо не досягли 18 років.
    Отже, надбавка на дитину виплачується до досягнення нею 18-річного віку. Після цього, навіть якщо дитина навчається, підстав для продовження виплати цієї надбавки немає.
    Слід зазначити, що ст. 45 Закону № 1058 передбачено: перерахунок призначеної пенсії провадиться з першого числа місяця, в якому склалися обставини, що призвели до зменшення розміру пенсії, якщо вони мали місце доступного МІСЯЦЯ, якщо вони мали місце після 15 числа.
    Наприклад, Вашій дитині виповнюється 18 років 17 вересня 2019 р., надбавка на утриманця буде виплачена до вересня 2019 р. включно. Якщо дитині виповнюється 18 років, наприклад, 13 вересня 2019 р., то така надбавка виплачується до серпня 2019 р. включно.

Джерело: Про надбавку до пенсії // Праця та зарплата. - 2019. - № 5. - С. 15.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41Немає коментарів:

Опублікувати коментар