Translate

понеділок, 9 березня 2020 р.

Щодо умов оплати праці асистента вихователя

    Чим слід керуватися щодо я оплати праці, норми тривалості робочого часу, порядку виплати надбавки за вислугу років асистенту вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю (код КП 3340) міського центру реабілітації?
О. Самійленко, Харківська обл. 

    Відповідь. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці» умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Умови оплати праці працівників реабілітаційних центрів (далі — центр) затверджено спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (далі — наказ № 308/519, зі змінами), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — постанова № 1298, зі змінами).
    У Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 (зі змінами, далі — постанова № 963), посада «асистента вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю» відсутня, є тільки посада «асистент вихователя дошкільного навчального закладу», яка віднесена до посад педагогічних працівників.
    Відповідно до п. 1.3 розділу 1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення (далі — Умови), затверджених наказом № 308/519, оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.
   Умови оплати праці педагогічних працівників центру визначаються згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557, зі змінами), розробленим на виконання постанови № 1298, та Інструкцією про порядок обчислення заробітною плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.
    Відповідно до додатка 9 до наказу № 557 посада «асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі» віднесена до 10—12 тарифного розряду.
    Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78.
    Норми тривалості робочого часу, педагогічного навантаження визначено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.02.2007 р. № 44 «Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.2007 р. за № 152/13419.

Джерело: Щодо умов оплати праці асистента вихователя // Праця та зарплата - 2020. - № 7. - С. 15.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар