Translate

вівторок, 21 липня 2020 р.

Про погашення податкового боргу

   Яке майно ФОП не може бути використане як джерело погашення податкового боргу?

   Відповідь. За пунктом 87.3 ст. 87 Податкового кодексу України як джерело погашення податкового боргу платника податків не може бути використано:
•    майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час чинності такої застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;

•    майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платникові податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію);
•    давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платникові податків як оплата таких послуг, а також майно інших осіб, прийняте платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління;
•    майнові права інших осіб, надані платникові податків у користування або володіння, а також немайнові права, втому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платникові податків без права їхнього відчуження;
•    кошти кредитів або позик, наданих платникові податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платникові податків, суми акредитивів, що виставлені на ім'я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів
•    майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України;
•    майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України «Про заставу»;
•   кошти інших осіб, надані платникові податків як вклад (депозит) або у довірче управління, а також власні кошти юридичної особи (фізичної особи — підприємця), що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.

Джерело:  Про погашення податкового боргу // Праця та зарплата. - 2020. - № 11. - С. 14.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар