Translate

середа, 13 червня 2018 р.

Щодо права на грошову винагороду

     Чи мають право працівники дитячих будинків для дітей з інвалідністю на щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків?
М. Нестеренко, Миколаївська обл.

    Відповідь. Умови оплати праці педагогічних працівників визначаються згідно з наказом МОН України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102.
    Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених статтею 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» затверджено Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків (далі — Порядок). Порядок поширюється на педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загально? середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ. Згідно з п. 5 Порядку розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, вихованні, професійній підготовці учнівської та студентської молоді, методичному забезпеченні, відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та провадиться в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу на оплату праці.
    Отже, щорічна грошова винагорода виплачується у диференційованому розмірі в межах установленого граничного розміру. У межах, фонду оплати праці керівник закладу (установи) може виплачувати щорічну грошову винагороду в максимальному розмірі.

Джерело:  Щодо права на грошову винагороду // Праця і зарплата. - 2018. - № 20. -  С. 5.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар