Translate

понеділок, 21 листопада 2016 р.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників за Єдиною тарифною сіткою на 2017 рік

 Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2017 рік

Розряд Коефіцієнт підвищення
окладу
з   01.01.2017 р.
по 30.04.2017 р.
з   01.05.2017 р.
по 30.11.2017 р.
з   01.12.2017 р.
по 31.12.2017 р.
Оклад
(тарифна ставка)
згідно розряду
Оклад
(тарифна ставка)
згідно розряду
Оклад
(тарифна ставка)
згідно розряду
Мінімальний посадовий оклад
(тарифна ставка), грн.
1600 1684 1762
1 1,00 1600 1684 1762
2 1,09 1744 1836 1921
3 1,18 1888 1987 2079
4 1,27 2032 2139 2238
5 1,36 2176 2290 2396
6 1,45 2320 2442 2555
7 1,54 2464 2593 2713
8 1,64 2624 2762 2890
9 1,73 2768 2913 3048
10 1,82 2912 3065 3207
11 1,97 3152 3317 3471
12 2,12 3392 3570 3735
13 2,27 3632 3823 4000
14 2,42 3872 4075 4264
15 2,58 4128 4345 4546
16 2,79 4464 4698 4916
17 3,00 4800 5052 5286
18 3,21 5136 5406 5656
19 3,42 5472 5759 6026
20 3,64 5824 6130 6414
21 3,85 6160 6483 6784
22 4,06 6496 6837 7154
23 4,27 6832 7191 7524
24 4,36 6976 7342 7682
25 4,51 7216 7595 7947
   На сьогоднішньому етапі підготовки та розгляду Державного бюджету України на 2017 рік вищими органами державної влади, на рівні керівників їх структур, узгоджуються питання щодо вдосконалення тарифної системи оплати праці і підвищення з 1 січня 2017 року рівня оплати праці в Україні.
   Вдосконалення тарифної системи оплати праці передбачає прив’язку розрахунку розмірів посадових окладів (тарифних ставок) до прожиткового мінімуму, затвердженого для працездатних осіб, замість прив’язки їх розрахунку до мінімальної заробітної плати, як це було раніше.
   Так, з 1 січня 2017 року схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, планується формувати на основі:
– мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), який встановлюється Кабінетом Міністрів України у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
– міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.
   На сьогоднішній день мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) Кабміном ще не встановлений. Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2017 року планується встановити у розмірі 1600 грн.
   На сьогодні міжпосадові (міжкваліфікаційні) співвідношення передбачені Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки …”.
Сподіваємось, що ці співвідношення з 01.01.2017 року Кабміном змінені не будуть і залишаться чинними і в 2017 році.
   Таблиця розроблена з урахуванням ймовірного набуття чинності з 1 січня 2017 року зазначених вище змін, а також того, що Кабмін установить на 2017 рік мінімальні розміри посадових окладів (тарифних ставок), ідентичні розмірам прожиткових мінімумів, передбачених доопрацьованим до другого читання проектом Державного бюджету на 2017 рік (від 03.11.2016 р. № 5000).
   Увага! Цифрові дані таблиці не підтверджені діючими нормативними документами, а лише проектними документами, тому ці дані можна використовувати тільки при розробці штатних розписів і інших планових бюджетних документів на 2017 рік.
Розряд Коефіцієнт підвищення окладу 01.01.2017 р. – 30.04.2017 р. 01.05.2017 р. – 30.11.2017 р. 01.12.2017 р. – 31.12.2017 р. Оклад згідно з розрядом Оклад згідно з розрядом Оклад згідно з розрядом Оклад (тарифна ставка) Оклад згідно з розрядом Оклад (тарифна ставка) Прожитковий мінімум (грн.) х 1600 х 1684 х 1762 1 1,00 1335,00 1600 1419,00 1684 1497,00 1762 2 1,09 1455,15 1605 1546,71 1689 1631,73 1764 3 1,18 1575,30 1610 1674,42 1694 1766,46 1766 4 1,27 1695,45 1695 1802,13 1802 1901,19 1901 5 1,36 1815,60 1816 1929,84 1930 2035,92 2036 6 1,45 1935,75 1936 2057,55 2058 2170,65 2171 7 1,54 2055,90 2056 2185,26 2185 2305,38 2305 8 1,64 2189,40 2189 2327,16 2327 2455,08 2455 9 1,73 2309,55 2310 2454,87 2455 2589,81 2590 10 1,82 2429,70 2430 2582,58 2583 2724,54 2725 11 1,97 2629,95 2630 2795,43 2795 2949,09 2949 12 2,12 2830,20 2830 3008,28 3008 3173,64 3174 13 2,27 3030,45 3030 3221,13 3221 3398,19 3398 14 2,42 3230,70 3231 3433,98 3434 3622,74 3623 15 2,58 3444,30 3444 3661,02 3661 3862,26 3862 16 2,79 3724,65 3725 3959,01 3959 4176,63 4177 17 3,00 4005,00 4005 4257,00 4257 4491,00 4491 18 3,21 4285,35 4285 4554,99 4555 4805,37 4805 19 3,42 4565,70 4566 4852,98 4853 5119,74 5120 20 3,64 4859,40 4859 5165,16 5165 5449,08 5449 21 3,85 5139,75 5140 5463,15 5463 5763,45 5763 22 4,06 5420,10 5420 5761,14 5761 6077,82 6078 23 4,27 5700,45 5700 6059,13 6059 6392,19 6392 24 4,36 5820,60 5821 6186,84 6187 6526,92 6527 25 4,51 6020,85 6021 6399,69 6400 6751,47 6751 Другий варіант(теж прогнозний) Розряд Коефіцієнт підвищення окладу 01.2017 - .04.2017 05.2017 - 11.2017 12.2017 Оклад згідно розряду Оклад (тарифна ставка) Оклад згідно розряду Оклад (тарифна ставка) Оклад згідно розряду Оклад (тарифна ставка) 3200 3200 3200 1 1,00 1600,00 3200 1684,00 3200 1762,00 3200 2 1,09 1744,00 3200 1835,56 3200 1920,58 3200 3 1,18 1888,00 3200 1987,12 3200 2079,16 3200 4 1,27 2032,00 3200 2138,68 3200 2237,74 3200 5 1,36 2176,00 3200 2290,24 3200 2396,32 3200 6 1,45 2320,00 3200 2441,80 3200 2554,90 3200 7 1,54 2464,00 3200 2593,36 3200 2713,48 3200 8 1,64 2624,00 3200 2761,76 3200 2889,68 3200 9 1,73 2768,00 3200 2913,32 3200 3048,26 3200 10 1,82 2912,00 3200 3064,88 3200 3206,84 3207 11 1,97 3152,00 3200 3317,48 3317 3471,14 3471 12 2,12 3392,00 3392 3570,08 3570 3735,44 3735 13 2,27 3632,00 3632 3822,68 3823 3999,74 4000 14 2,42 3872,00 3872 4075,28 4075 4264,04 4264 15 2,58 4128,00 4128 4344,72 4345 4545,96 4546 16 2,79 4464,00 4464 4698,36 4698 4915,98 4916 17 3,00 4800,00 4800 5052,00 5052 5286,00 5286 18 3,21 5136,00 5136 5405,64 5406 5656,02 5656 19 3,42 5472,00 5472 5759,28 5759 6026,04 6026 20 3,64 5824,00 5824 6129,76 6130 6413,68 6414 21 3,85 6160,00 6160 6483,40 6483 6783,70 6784 22 4,06 6496,00 6496 6837,04 6837 7153,72 7154 23 4,27 6832,00 6832 7190,68 7191 7523,74 7524 24 4,36 6976,00 6976 7342,24 7342 7682,32 7682 25 4,51 7216,00 7216 7594,84 7595 7946,62 7947

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/pratsya-ta-zarobitna-plata/posadovi-okladi-za-yets/posadovi-okladi-za-yets-2017/
Розряд Коефіцієнт підвищення окладу 01.01.2017 р. – 30.04.2017 р. 01.05.2017 р. – 30.11.2017 р. 01.12.2017 р. – 31.12.2017 р. Оклад згідно з розрядом Оклад згідно з розрядом Оклад згідно з розрядом Оклад (тарифна ставка) Оклад згідно з розрядом Оклад (тарифна ставка) Прожитковий мінімум (грн.) х 1600 х 1684 х 1762 1 1,00 1335,00 1600 1419,00 1684 1497,00 1762 2 1,09 1455,15 1605 1546,71 1689 1631,73 1764 3 1,18 1575,30 1610 1674,42 1694 1766,46 1766 4 1,27 1695,45 1695 1802,13 1802 1901,19 1901 5 1,36 1815,60 1816 1929,84 1930 2035,92 2036 6 1,45 1935,75 1936 2057,55 2058 2170,65 2171 7 1,54 2055,90 2056 2185,26 2185 2305,38 2305 8 1,64 2189,40 2189 2327,16 2327 2455,08 2455 9 1,73 2309,55 2310 2454,87 2455 2589,81 2590 10 1,82 2429,70 2430 2582,58 2583 2724,54 2725 11 1,97 2629,95 2630 2795,43 2795 2949,09 2949 12 2,12 2830,20 2830 3008,28 3008 3173,64 3174 13 2,27 3030,45 3030 3221,13 3221 3398,19 3398 14 2,42 3230,70 3231 3433,98 3434 3622,74 3623 15 2,58 3444,30 3444 3661,02 3661 3862,26 3862 16 2,79 3724,65 3725 3959,01 3959 4176,63 4177 17 3,00 4005,00 4005 4257,00 4257 4491,00 4491 18 3,21 4285,35 4285 4554,99 4555 4805,37 4805 19 3,42 4565,70 4566 4852,98 4853 5119,74 5120 20 3,64 4859,40 4859 5165,16 5165 5449,08 5449 21 3,85 5139,75 5140 5463,15 5463 5763,45 5763 22 4,06 5420,10 5420 5761,14 5761 6077,82 6078 23 4,27 5700,45 5700 6059,13 6059 6392,19 6392 24 4,36 5820,60 5821 6186,84 6187 6526,92 6527 25 4,51 6020,85 6021 6399,69 6400 6751,47 6751 Другий варіант(теж прогнозний) Розряд Коефіцієнт підвищення окладу 01.2017 - .04.2017 05.2017 - 11.2017 12.2017 Оклад згідно розряду Оклад (тарифна ставка) Оклад згідно розряду Оклад (тарифна ставка) Оклад згідно розряду Оклад (тарифна ставка) 3200 3200 3200 1 1,00 1600,00 3200 1684,00 3200 1762,00 3200 2 1,09 1744,00 3200 1835,56 3200 1920,58 3200 3 1,18 1888,00 3200 1987,12 3200 2079,16 3200 4 1,27 2032,00 3200 2138,68 3200 2237,74 3200 5 1,36 2176,00 3200 2290,24 3200 2396,32 3200 6 1,45 2320,00 3200 2441,80 3200 2554,90 3200 7 1,54 2464,00 3200 2593,36 3200 2713,48 3200 8 1,64 2624,00 3200 2761,76 3200 2889,68 3200 9 1,73 2768,00 3200 2913,32 3200 3048,26 3200 10 1,82 2912,00 3200 3064,88 3200 3206,84 3207 11 1,97 3152,00 3200 3317,48 3317 3471,14 3471 12 2,12 3392,00 3392 3570,08 3570 3735,44 3735 13 2,27 3632,00 3632 3822,68 3823 3999,74 4000 14 2,42 3872,00 3872 4075,28 4075 4264,04 4264 15 2,58 4128,00 4128 4344,72 4345 4545,96 4546 16 2,79 4464,00 4464 4698,36 4698 4915,98 4916 17 3,00 4800,00 4800 5052,00 5052 5286,00 5286 18 3,21 5136,00 5136 5405,64 5406 5656,02 5656 19 3,42 5472,00 5472 5759,28 5759 6026,04 6026 20 3,64 5824,00 5824 6129,76 6130 6413,68 6414 21 3,85 6160,00 6160 6483,40 6483 6783,70 6784 22 4,06 6496,00 6496 6837,04 6837 7153,72 7154 23 4,27 6832,00 6832 7190,68 7191 7523,74 7524 24 4,36 6976,00 6976 7342,24 7342 7682,32 7682 25 4,51 7216,00 7216 7594,84 7595 7946,62 7947

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/pratsya-ta-zarobitna-plata/posadovi-okladi-za-yets/posadovi-okladi-za-yets-2017/

Немає коментарів:

Дописати коментар