Translate

четвер, 19 вересня 2019 р.

Щодо підвищення окладів науково-педагогічних працівників

    За постановою Кабміну від 23.01.2019 р. N° 36 посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності згідно з переліком посад, затвердженим постановою Кабміну від 14.06.2000 р. № 963, підвищено з 1 січня 2019 р. на 11%.
    Чи застосовується правило щодо заокруглення посадових окладів у разі встановлення їх з підвищенням?
    Який посадовий оклад (схемний чи з підвищенням) має враховуватися для обчислення доплат, надбавок, премії, допомоги на оздоровлення тощо?
Н. Черненко, Волинська обл.


    Відповідь. Умови оплати праці педагогічних працівників визначаються згідно з наказом Міністерства освіти України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами, далі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами, далі — постанова № 1298), та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (зі змінами).
    З 1 січня 2019 р. постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» (далі — постанова № 36) підвищено на 11% посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (зі змінами).
    Відповідно до примітки 1 до додатка 1 до постанови № 1298 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС) визначаються множенням окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Норм щодо заокруглення посадових окладів, утворених через підвищення. чинним законодавством не передбачено.
    За пунктом 5 наказу № 557, якщо працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за кількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.
    Тобто для розрахунку береться посадовий оклад, який визначається за тарифними розрядами ЄТС. до якого окремо додаються всі підвищення посадового окладу, визначені нормативно-правовими актами для відповідної посади в абсолютному розмірі.
    Таким чином, під час визначення конкретних розмірів посадових окладів за наявності у працівника підстав для підвищення, наприклад відповідно до постанови № 36, посадовий оклад розраховується виходячи з тарифного розряду за ЄТС та збільшується окремо на суму підвищення.
    Обчислення доплат, надбавок, премій та допомог провадиться виходячи із посадового окладу, збільшеного на суму підвищення.

Джерело: Щодо підвищення окладів науково-педагогічних працівників // Праця і зарплата. - 2019. - № 29. - С. 7.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар