Translate

пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Про зарахування до стажу роботи

    Чи можна зарахувати для виплати надбавки за вислугу років відповідно до умов оплати працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, такі періоди роботи:
на посадах інженера, інженера-програміста особливого конструкторського бюро головного монтаж¬но-технологічного управління (1986—1992 рр.);
інженера-програміста малого наукового виробничого підприємства (1992р.);
провідного інженера-програміста виробничого об'єднання (1992—1993 рр.);
інженера-програміста, головного інспектора інформаційно-обчислювального центру митної системи України Державного митного комітету України (1993-1997рр.)?
    Нині працівник, який виконує функцію з обслуговування, обіймає посаду провідного інженера-програміста.
В. Яковенко, м.Харків

 
    Відповідь. Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 (далі —Умови).
    Згідно з п. 5 Умов працівникам виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах, управліннях у таких розмірах: понад три роки — 10%, понад п'ять років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — З0, понад 25 років — 40% посадового окладу. До стажу для встановлення надбавки за вислугу років зараховується стаж роботи в державних органах на посадах керівних працівників, спеціалістів і службовців, раніше набутий стаж державної служби, в тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених ч. 2 ст. 46 Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі — Закон № 889).
    Так, до стажу державної служби зараховуються такі періоди: час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону; час перебування на посаді народного депутата України; час проходження дипломатичної служби на дипломатичних посадах; час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»; час перебування на посадах суддів; час перебування на посадах прокурорів; час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання; час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше від 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом; період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом; час перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо дитина потребує домашнього догляду — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку; час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників судців, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах (ч. 2 ст. 46 Закону № 889).
    За пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону № 889 стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом № 889 обчислюється в по¬рядку та на умовах, установлених на той час законодавством (постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р; № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби»).
    Згідно з пп. 21 п. 2 розділу II «Основні завдання, функції та права служби управління персоналом» Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 р. № 47, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.03.2016 р. за № 438/28568, стаж роботи та державної служби обчислюється службою управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань.

Джерело: Про зарахування до стажу роботи // Праця та зарплата. - 2020. - № 10. - С. 8.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар