Translate

пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Про донарахування до мінімальної зарплати

    Чи враховується надбавка за складність і напруженість у роботі під час обчислення розміру заробітної плати науково-педагогічного працівника для забезпечення її мінімального розміру?
В. Лузан, м. Київ

    Відповідь. За статтею 8 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) держава регулює оплату праці працівників підприємств усіх форм власності через установлення розміру мінімальної заробітної пла­ти та інших державних норм і гаран­тій, установлення умов і розмірів оплати праці керівників підпри­ємств, заснованих на державній, ко­мунальній власності, працівників підприємств, установ та організа­цій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також через оподатку­вання доходів працівників.
    Статтею 10 Закону передбачено, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше від одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням ви­роблених через переговори пропо­зицій спільного представницького органу об'єднань профспілок і спіль­ного представницького органу об'єднань організацій роботодавців на національному рівні.
Статтею З1 Закону регулюється питання гарантій забезпечення мі­німальної заробітної плати. Цими нормами визначено перелік скла­дових заробітної плати, які не вра­ховуються під час обчислення роз­міру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру.
    Так, під час обчислення розміру за­робітної плати працівника для забез­печення и мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та під­вищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Джерело:  Про донарахування до мінімальної зарплати // Праця та зарплата. - 2020. - № 9. - С. 14-15.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар