Translate

четвер, 16 липня 2020 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ – ПЕРЕДУМОВА ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Й ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ


   16 липня 1990 року на сесії Верховної Ради УРСР було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України. Декларація складається зі вступу (преамбули) та 10 розділів.
  I. Самовизначення української нації. II. Народовладдя. IIІ. Державна влада. IV. Громадянство. V. Територіальне верховенство. VI. Економічна самостійність. VII. Екологічна безпека. VIII. Культурний розвиток. IX. Зовнішня і внутрішня безпека. X. Міжнародні відносини.
    Декларацією було проголошено верховенство Конституції та законів республіки на території УРСР, виключне право народу України на володіння, користування й розпорядження національним багатством України, визнання всього економічного і науково-технічного потенціалу, створеного на території України, власністю її народу. Україна мала стати в майбутньому постійно нейтральною державою. Важливий крок до незалежності було зроблено. Декларація визначила долю та майбутнє всього українського народу, проголосила новий підхід до розуміння статусу України в системі міжнародних відносин.
    Дата прийняття Декларації про державний суверенітет України була оголошена Днем Незалежності України. Однак згодом святкування перенесли на 24 серпня, адже саме цього дня 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України й остаточно вивела державу зі складу СРСР.
    До 30-ї річниці прийняття Декларації відділ документів із гуманітарних наук пропонує віртуальну книжкову виставку "Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності й демократичного розвитку".
   Виставка репрезентує законодавчі документи, монографії та історичні нариси вітчизняних і зарубіжних авторів, збірники наукових праць, матеріали конференцій, які висвітлюють цю подію в історії нашої держави; розкриває питання самовизначення української нації, народовладдя, державної влади, громадянства, територіальної цілісності, економічної самостійності, екологічної безпеки, культурного розвитку, зовнішньої та внутрішньої безпеки, міжнародних відносин.

 

67.99(4УКР)3 / 34С(С2)
Д 28
    Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2010. – 865 с.
   Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, – документально-публіцистична розповідь про прийняття Декларації про державний суверенітет України у липні 1990 року безпосередніх учасників цієї вікопомної події. До книги включені всі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації: законопроєкти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення і постатейного прийняття, поіменні голосування, а також аналітичні статті й особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України). Розповідь про прийняття Декларації ілюструється ексклюзивними фотографіями, зробленими в залі пленарних засідань. Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, дослідників, журналістів, студентської та учнівської молоді, допитливих, патріотичних читачів – усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію. Повний комплект документів і свідчення творців Декларації утворюють об'єктивну та всеохопну картину процесу прийняття Декларації, дають вичерпні відповіді на всі запитання стосовно задуму, ідей, цінностей і змісту Декларації про державний суверенітет України. Випуск книги "Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення" присвячується 20-й річниці прийняття цього історичного акта (16 липня 1990 року).  63.3(4УКР) / 9(С2)
Т 44
   Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 8. 40-ві - 80-ті роки XX ст. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін. ; упорядкув. та прим. Т. Гунчака, Р. Сольчаника ; ред. тому Н. Сойко]. – Київ : Дніпро, 2001. – 398, [1] с.

  У томі подано документи і матеріали, які висвітлюють етапи розвитку української суспільно-політичної думки періоду Другої світової війни, перших повоєнних років та 1950–1980 рр. 

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
 У45
  Україна на міжнародній арені : зб. док. і матеріалів, 1986–1990 рр. / [упоряд. і авт. комент. Ю. К. Качуренко ; редкол.: А. М. Зленко, В. Г. Батюк, А. Д. Бутейко]. – Київ : Україна, 1993. – 551, [1] с.    

   До збірника включені Декларація про державний суверенітет України, Закон про економічну самостійність республіки та низка інших зовнішньополітичних актів, найважливіші документи і матеріали, що висвітлюють діяльність України в Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях. У збірнику вміщено документи, які стосуються міжнародно-договірних відносин Української РСР у 1986–1990 рр. Він розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів, усіх, хто виявляє інтерес до зовнішньополітичної діяльності України.


 63.3(4УКР)6 / 9(С2)
 П 80
     Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк : [б. в.], 1993. – 646 с.

  Назва цеї книжки "Напередодні незалежної України" відповідає змістові, бо в ній мова про події, явища, людей цього століття, включно до 1990 року. У цій збірці статтей найбільше уваги присвячено подіям між двома світовими війнами та під час Другої світової війни і в наступних десятиліттях. Статті Мирослава Прокопа були написані для журналів протягом останніх сорока років. Усі статті багаті на факти, зрівноважено аналітичні, а рівночасно вони представляють публіцистику високого рівня.

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  П 12
   Павличко Д. В. Українська національна ідея. Статті, виступи, інтерв'ю. Документи. / Д. В. Павличко. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004. – 770, [1] с.

   "Українська національна ідея" – збірник політичної публіцистики відомого письменника, громадського діяча й політика Дмитра Павличка, що охоплює період від 1987 до 2003 р. Боротьба проти русифікації за радянських часів і в умовах незалежної України – один із провідних мотивів книжки.
  Автор подає важливі свідчення і документи, що торкаються періоду проголошення незалежності України, розкривають складний процес пробудження й розвитку національної свідомості українського народу, аналізує досягнення та помилки патріотичних сил у період становлення української державності. Українську національну ідею подано не лише в історичному плані, а й в аспекті завдань, які стоять перед політичними силами для побудови демократичної Української держави. 

 63.3(4УКР)6 / 9(С2)
 Д 22
    25 років: Заповіти незалежності України / О. В. Савченко [та ін.]. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 177 с. : іл.

   Книгу присвячено пошукам відповіді на ключові питання новітньої історії України. Автори глибоко аналізують складові успіху українців у їхній боротьбі за незалежність. На думку всіх авторів, саме незалежність України, яка була здобута українцями 1991 року, стала причиною розпаду СРСР. Книга також дає відповідь на запитання, чому самостійна країна з такими ресурсами за 25 років незалежності не стала успішною.    
   Всі автори книги брали активну участь у боротьбі за незалежність, а тому їхні роздуми як зацікавлять істориків, так і будуть корисними для нової політичної еліти країни.  

 63.3(4УКР) / 9(С2)
 Ж 91
    Журавльов Д. В. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 398 с. : іл.

    Вважають, що історія розвивається по спіралі, проходячи через ті самі процеси, що відбувалися сотні років тому. Завдяки цій книзі ви дізнаєтеся про ключові події української історії, які не тільки сприяли формуванню української нації, а й суттєво вплинули на подальший розвиток та становлення нашої держави. А отже, знаючи їх, можна спробувати завбачити, що станеться у майбутньому! 

 63.3(4УКР)6 / 9(С2)
 З-46
  Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2011.
  Т. 1. – 2011. – 751 с. : фот.

   Це видання, підготовлене редакційною радою Асоціації народних депутатів України, – документально-публіцистична розповідь про проголошення незалежності України в серпні 1991 року.
   До книги ввійшли документальні матеріали, що стосуються процесів 1990–1992 pp. у Bepxoвній Раді України з підготовки, поступу до власної державності, безпосередньо проголошення незалежності України й перших кроків нової держави; правові акти; стенограми обговорення найважливіших питань і результати голосування тощо; статті вчених-істориків, спогади й роздуми народних депутатів України та інших політиків. Розповідь про здобуття незалежності України ілюструється фотографіями того часу. Книга призначена для широкого кола читачів: політиків, істориків, журналістів, допитливих, патріотичних людей – усіх, хто цікавиться сучасною історією України, історією її боротьби за незалежність, свободу, демократію.  

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  Е 64
   Енциклопедія історії України : [в 5 т.]. Т. 2. Г – Д / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2004. – 511, [11] с.

   В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури й мистецтва, освіти, основні історичні події України, надано інформацію про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною, та про вчених, які вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ – праця великого колективу науковців України, де підбито підсумок здобуткам національної історіографії. 

  63.3(4УКР)6 / 9(С2)
  К 28
    Касьянов Г. В. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії : фотоматеріали надані ред. газети "Голос України" / Георгій Касьянов. – Київ : Наш час, 2008. – 427 с.

    Книга подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії: зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, у моделях соціальної поведінки. Стиль викладу поєднує науковий аналіз і доступність формулювань та висновків, що робить книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів. Автор – відомий як в Україні, так і поза її межами фахівець з історії України ХХ–ХХI ст., завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України Георгій Касьянов.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар