Translate

середу, 16 вересня 2020 р.

Про оплату праці та преміювання виконуючого обов'язки керівника державного підприємства

  Головний інженер виконує обов'язки керівника державного підприємства.
   Чи має він право за період тимчасового заступництва отримувати різницю в окладах?
  Як провадиться преміювання тимчасових заступників?
  Яку інформацію має містити наказ про тимчасове покладання обов'язків?
С. Кулик, м. Харків

   Відповідь. Згідно з чинним законодавством виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника може бути як з увільненням працівника від виконання своїх службових обов'язків (тимчасове заступництво), так і без увільнення працівника від виконання своїх службових обов'язків (суміщення).
   Тимчасовим заступництвом вважається виконання службових обов'язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це зумовлено виробничою необхідністю чи пов'язано з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому самому підприємстві, в установі, організації. Працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період заступництва увільняється від виконання обов'язків, обумовлених трудовим договором за основним місцем роботи.
   Тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству.
   У цьому випадку відповідно до п. 1 роз'яснення Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 30/39 (далі — Роз'яснення) працівнику виплачується різниця між його фактичним окладом та посадовим окладом працівника, якого він замінює, якщо цей працівник не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника (за відсутності посади заступника). Головний інженер підприємства у період тимчасового заступництва права на отримання різниці в окладах не має.
   Преміювання тимчасових заступників провадиться на умовах і в розмірах, установлених за посадою працівника, якого заміщують. При цьому премія нараховується на посадовий оклад працівника, який заміщує, та на різницю в окладах.
   Згідно зі ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому самому підприємстві, в установі, організації водночас зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника 6qa звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
  Розмір такої доплати встановлюється в колективному договорі з дотриманням норм, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (регіональними) угодами.
  Наказ про тимчасове покладання обов'язків має містити інформацію, передбачену Типовою формою наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № П-1, затвердженою наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці». Зокрема, щодо назви професії (посади), умов роботи та оплати праці.
  Якщо в процесі виконання обов'язків директора головного інженера було увільнено від виконання обов'язків головного інженера, то оплата праці, включаючи преміювання, мала здійснюватися на підставі п. 1 Роз'яснення.
  В іншому випадку оплата праці, включаючи преміювання, мала здійснюватися на умовах, визначених колективним договором.


Джерело:  Про оплату праці та преміювання виконуючого обов'язки керівника державного підприємства  // Праця та зарплата. - 2020. - № 17. - С. 13.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар