Translate

понеділок, 20 грудня 2021 р.

Методичні рекомендації

 Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям  з інвалідністю

    Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 79, яка визначає умови призначення і виплати, перелік документів, необхідних для призначення:
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю віком до 18 років (далі - державна соціальна допомога);
- надбавок на догляд за особами з інвалідністю з дитинства або дітьми з інвалідністю віком до 18 років (далі - надбавка на догляд);
- допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років (далі - допомога на поховання).    Державна соціальна допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
        Призначення і виплата державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та допомоги на поховання проводяться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення).
    Заяви про призначення державної соціальної допомоги, надбавки на догляд, допомоги на поховання, до яких додаються необхідні документи (далі - заява з документами), приймаються органами соціального захисту населення.
    Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій заяви з документами приймаються лише в разі надіслання їх засобами поштового зв’язку або за наявності технічної можливості в електронній формі (через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
    Заяви з документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - посадова особа виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів із дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
Державна соціальна допомога за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання особи, яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги (далі - заявник). Відомості щодо неотримання допомоги перевіряються органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.
    Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.
   
Для призначення державної соціальної допомоги заявником, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/довідка про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), подаються такі документи:
    • заява;
    • копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;
   • довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
    • копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);
    • копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;
   • копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.
Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).
    Розмір державної соціальної допомоги призначається відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно із законом.
Державна соціальна допомога призначається в таких розмірах:
- особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
    Надбавка на догляд призначається особі з інвалідністю з дитинства в разі її перебування на повному державному утриманні.
У разі перебування дитини з інвалідністю віком до 18 років на повному державному утриманні надбавка на догляд не призначається.
До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:
    • особам з інвалідністю з дитинства I групи;
- одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
- за дітьми з інвалідністю віком до 18 років.
    Розмір надбавки на догляд призначається в таких розмірах:

- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А, - з 1 січня 2021 р. - 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. - 200 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б, - з 1 січня 2021 р. - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- одинокій особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, - з 1 січня 2021 р. - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А, - з 1 січня 2021 р. - 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. - 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А, з 1 січня 2021 р. - 150 відсотків, з 1 січня 2022 р. - 200 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;
- на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги (в тому числі з надбавкою на догляд) проводиться органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу (далі - отримувач).
    Державна соціальна допомога та надбавка на догляд призначаються в новому розмірі з дня набрання чинності законом про збільшення розміру прожиткового мінімуму.
    Якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам призначається щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
    У разі коли щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд особам з інвалідністю з дитинства I групи, віднесених до підгрупи А, не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, призначається щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.
    Розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням всіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених Кабінетом Міністрів України, підвищується на 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

    Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновлювачів, опікуну
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається на весь строк інвалідності, встановленої МСЕК.
    Надміру виплачені кошти державної соціальної допомоги, надбавки на догляд повертаються:
отримувачем самостійно;
за згодою отримувача у повному обсязі за рахунок наступних виплат;
за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок наступних виплат державної соціальної допомоги у розмірі, що не перевищує 20 відсотків щомісячної суми призначеної допомоги.
    У разі неможливості добровільного повернення або утримання надміру виплачених коштів державної соціальної допомоги, надбавки на догляд такі суми стягуються в судовому порядку.
    У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю віком до 18 років члену її сім’ї або особі, яка проводила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.
    Допомога на поховання не виплачується в разі:
- смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання проводиться членами сім’ї або іншою особою);
- смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.
Для оформлення допомоги на поховання член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення заяву та довідку про смерть, видану органом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.
    У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю віком до 18 років за кордоном член сім’ї особи з інвалідністю з дитинства (дитини з інвалідністю віком до 18 років) або особа, яка проводила поховання, подає органу соціального захисту населення видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
    На звороті довідки про смерть або легалізованого в установленому порядку документа, що засвідчує смерть, відповідальним працівником органу соціального захисту населення робиться запис про призначення допомоги на поховання із зазначенням дати і суми до виплати, який засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою цього органу.
    Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою.
    Призначені суми державної соціальної допомоги (у тому числі надбавки на догляд), які належали дитині з інвалідністю віком до 18 років і залишилися неодержаними у зв’язку з її смертю, виплачуються законному представнику дитини з інвалідністю віком до 18 років або одному із членів сім’ї дитини з інвалідністю віком до 18 років, які проживали разом з нею на день її смерті. Ця державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть дитини з інвалідністю віком до 18 років, незалежно від дати її смерті.


Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Нагадуємо, що для отримання юридичної допомоги можна звернутися за адресою: м. Чернігів, пр-кт Миру, 49-а, тел: (0462) 77-51-68.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар