Translate

вівторок, 12 грудня 2017 р.

Чи зараховується до страхового стажу період навчання в інституті за вечірньою формою?

    Чи зараховується до страхового стажу період навчання в інституті за вечірньою формою (1970 та 1974 роки)?

    Відповідно до п. 4 ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періоди трудової діяльності та інші періоди, що вра­ховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше, крім випадків, перед­бачених цим Законом.
    Згідно зі ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпе­чення» до стажу роботи зараховується також час навчан­ня у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, аспірантурі, докторантурі і клінічній ордина­турі, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфіка­ції та перекваліфікації.
    Відповідно до роз'яснення Міністерства соціаль­ного захисту населення України (огляд від 25.01.1994 № 01-3/39-02-2 запитання № 20), яким необхідно керу­ватися при обчисленні страхового стажу до 01.01.2004, Законом України «Про пенсійне забезпечення» не перед­бачено зарахування до трудового стажу періоду навчан­ня в заочних та вечірніх вищих і середніх спеціальних на­вчальних закладах. Водночас повідомляємо, що вечірня та заочна (дистанційна) форми навчання є формами здо­буття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від виробництва.  

Джерело:  Чи зараховується до страхового стажу період навчання в інституті за вечірньою формою? // Вісник Пенсійного фонду України. - 2017. - № 11. -  С. 38. 
Журнал знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар