Translate

неділя, 6 жовтня 2019 р.

Про розмір допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди

     Який розмір допомоги на оздоровлення і щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків у штатного тренера-викладача ДЮСШ, який має різний обсяг навчально-тренувальної роботи?
Т. Ковтунець, м. Київ

    Відповідь. Згідно з підпунктом 6 п. 2 наказу Мінсім'ямолодьспорту України від 23.09.2005 р. № 2097 (зі змінами) керівник ДЮСШ має право надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більш ніж один посадовий оклад (ставка заробітної плати) на рік.
     Порядок виплати щорічної грошової винагороди затверджений наказом Держкомспорту України від 29.12.2002 р. № 2850, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.02.2003 р. за № 135/7456.
    Згідно з п. З цього Порядку щорічна грошова винагорода надається відповідно до положення, яке затверджується керівництвом школи і, як передбачено п. 5 Порядку, не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати).
     Тренерам-викладачам ці виплати надаються в сумі не більш ніж одна ставка заробітної плати з урахуванням підвищення за спеціалізацію, обіймання посади старшого тренера-викладача (на 15% за кожне підвищення), за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають вади розумового або фізичного розвитку, — до 20% без урахування іншого підвищення (п. 5 наказу, п. З і 4 додатка 6 до наказу).
     Виплати тренерам-викладачам матеріальної допомоги та щорічної грошової винагороди проводяться в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі школи, і їхній розмір не залежить від зменшення або збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи. Якщо фінансовий орган, який погоджує фонд оплати праці для спортивної школи, повідомив керівника про відсутність коштів на виплату матеріальної допомоги та щорічної грошової винагороди, керівник не має права видавати наказ про їхню виплату.

Джерело: Про розмір допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди // Праця та зарплата. - 2019. - № 7. - С. 6.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Дописати коментар