Translate

неділя, 10 листопада 2019 р.

Про коригування середньої зарплати

    Підвищення посадового окладу керівникові комунального підприємства, з яким укладено контракт, відбулося без підвищення кваліфікації (переведення на вищеоплачувану роботу) й окремо від інших працівників.
    Чи коригують виплати, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для визначення сум для оплати часу відпустки в разі підвищення посадового окладу директорові в розрахунковому періоді?
В. Тарасенко, Львівська обл.

    Відповідь. Умови оплати праці керівників комунальних підприємств визначаються в контракті з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (далі — постанова № 859).
    Контракт з керівником комунального підприємства укладають керівники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
    Відповідно до пп. 1 п. 1 постанови № 859 розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.
    Під час визначення посадового окладу керівника комунального підприємства слід ураховувати мінімальний оклад (тарифну ставку) основної професії згідно із штатним розписом підприємства.
    Тому в разі зміни посадового окладу (тарифної ставки) працівника основної професії вносяться зміни до контракту щодо збільшення посадового окладу керівника комунального підприємства.
    Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу всіх видів відпусток, у тому числі і керівникові комунального підприємства, проводиться згідно з нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, шо передують місяцю надання відпустки.
    Відповідно до п. 10 Порядку в разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, впродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, шо враховуються для обчислення середньої заробітної плати. за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт підвищення.
    Коефіцієнт підвищення, на який потрібно провести коригування виплат, визначається діленням окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.
    Тобто основною вимогою для проведення коригування є підвищення окладів, яке відбулося відповідно до актів законодавства, а також за рішенням, передбаченим у колективному договорі, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, впродовж якого за працівником зберігається середній заробіток.
    За частиною 3 п. 10 Порядку в разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.
    Оскільки в зазначеному в листі випадку підвищення посадового окладу керівникові комунального підприємства відбулося без підвищення кваліфікації чи переведення на вищеоплачувану роботу, то виплати, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження відповідно до норм Порядку, коригуються на коефіцієнт підвищення посадового окладу.

Джерело: Про коригування середньої зарплати // Праця та зарплата. - 2019. - № 10. - С. 11.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар