Translate

середа, 23 жовтня 2019 р.

Оплата праці посадових осіб та водіїв у вихідні дні

    Як оплатити працю посадових осіб органів місцевого самоврядування та водіїв відділу технічного забезпечення у вихідні (понаднормові) дні? Чи враховується надбавка за ранг, вислугу років, за виконання особливо важливої роботи та премії для оплати роботи у вихідні (відпрацьовані понад норму) дні?
С. Варченко, Полтавська обл.

   Відповідь. Згідно з нормативно-правовими актами та умовами трудових договорів посадовим особам місцевого самоврядування установлено місячні посадові оклади.
    Відповідно до ст. 52 КЗпП для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. За п'ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього .трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації із додержанням установленої тривалості робочого тижня (ст. 50 і 51).
   Отже, графіки роботи (змінності), за якими провадиться чергування працівників, мають бути розроблені таким чином, щоб тривалість робочого часу за місяць не перевищувала нормального числа робочих годин, передбаченого ст. 50 і 51 КЗпП.
    При цьому робота понад норму тривалості робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні облікового періоду (місяць), за збереження норми робочого часу за місяць не є надурочною роботою. Переробіток робочого часу в окремі дні може компенсуватися додатковим часом відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.
    Провадиться оплата всього відпрацьованого часу, враховуючи понаднормовий, згідно з чинним законодавством на умовах укладеного трудового договору.
    Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» структура заробітної плати складається з основної заробітної плати (встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) та посадових окладів для службовців); додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій), інших заохочувальних та компенсаційних виплат (винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або провадяться понад установлені такими актами норми).
    Компенсація за роботу у святкові (неробочі), вихідні дні, нічний час є обов'язковою для підприємств (установ, організацій) усіх форм власності й господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату праці»).
   За статтею 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі.
   Оплата роботи у святковий і вихідний день обчислюється за нормами ст. 107 КЗпП у подвійному розмірі працівникам, які одержують місячний оклад, в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадиться в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.
    Оплачують години, фактично відпрацьовані у вихідні та святкові дні. На бажання працівника, який працював у вихідний день, йому може бути надано інший день відпочинку.
    Спосіб компенсації за роботу у вихідний день (надання іншого дня відпочинку чи підвищена оплата) визначається за погодженням сторін трудового договору в наказі про залучення до роботи у вихідний день.
    Під час визначення годинної ставки для оплати часу, фактично відпрацьованого у вихідні дні, потрібно оклад (тарифну ставку) працівника поділити на норму тривалості робочого часу на відповідний місяць, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для цього працівника.
    Оплата праці у святкові і вихідні дні (ст. 107 КЗпП) розраховується лише з розміру посадового окладу (одинарно або подвійно). Виплата
інших складових додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, премії тощо) ст. 107 КЗпП не передбачена. Отже, премія, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, інші надбавки (за високі досягнення в праці й виконання особливо важливої роботи, за класність тощо) під час нарахування додаткової оплати праці як компенсації за роботу у вихідні. святкові та неробочі дні не враховуються.

Джерело: Оплата праці посадових осіб та водіїв у вихідні дні // Праця та зарплата. - 2019. - № 9. - С. 8.
Газета знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка за адресою просп. Миру, 41

Немає коментарів:

Опублікувати коментар